Aktuality "školství"

Vysočinské střední školy jsou nejúspěšnější v příjímání studentů

Vysočinské střední školy jsou nejúspěšnější v příjímání studentů

Jihlava 15.5. 2024 - Podle dat vydaných MŠMT je Kraj Vysočina spolu s Ústeckým krajem nejúspěšnější v příjímání uchazečů na střední školy. Oproti minulému roku se situace celostátně zlepšila a v 1. kole přijímacího řízení bylo na střední Školy umístěno 94 % zájemců. V Kraji Vysočina to bylo dokonce přes 97 %.

Vzdělávací politiku Kraje Vysočina ocenili zástupci ministerstva školství i EDUin

Vzdělávací politiku Kraje Vysočina ocenili zástupci ministerstva školství i EDUin

Jihlava, 25. dubna 2024 - Letošní ročník Vysočina Education konference byl zaměřen na téma, jak ve vzdělávání zohledňovat aspekty současné doby. Konference se uskutečnila již počtvrté a pro stovku jejich návštěvníků nabídla přednášky zástupců ministerstva, české školní inspekce, národního pedagogického institutu, neziskové organizace EDUin, panelovou diskuzi a workshopy.

Bezpečnost na školách nebereme na lehkou váhu a posilujeme prevenci

Bezpečnost na školách nebereme na lehkou váhu a posilujeme prevenci

V současné době Kraj Vysočina klade velký důraz na řešení problematiky bezpečnosti na školách vzhledem k nenadálé situaci kolem střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Důležitým tématem je přístup k duševnímu zdraví studentů, což převládlo nad původními návrhy na zavedení fyzických bezpečnostních opatření, jako jsou detektory kovů či bezpečnostní rámy.

Kraj Vysočina navyšuje podporu sportu, významně zainvestuje do sportovišť

Kraj Vysočina navyšuje podporu sportu, významně zainvestuje do sportovišť

Jihlava, 30. listopadu 2023 – Rada Kraje Vysočina v úterý schválila dotační program Fond Vysočiny Sportovní infrastruktura na rok 2024 v objemu 500 milionů korun. Ten pomůže především městům s obnovou a výstavbou sportovišť. Program připravila Hana Hajnová (Piráti), náměstkyně hejtmana zodpovědné za oblast regionálního rozvoje. Financovat se budou projekty v řádech desítek milionů korun.

Radní Břížďala převzal ocenění EGOVERNMENT THE BEST

Radní Břížďala převzal ocenění EGOVERNMENT THE BEST

Kraj Vysočina přináší novou éru v oblasti digitalizace ve školství. Projekt "Střední školy v Kraji Vysočina – co se můžete dozvědět, když chcete u nás studovat" byl oceněn cenou Egovernment the best v kategorii krajských projektů. Toto prestižní uznání podtrhuje úsilí kraje o transparentnost a inovace ve veřejné správě, velkou zásluhu má na projektu i Jan Břížďala (Piráti), radní zodpovědný za školství a mj. digitalizaci.

Břížďala v rámci dvoudenní výměny radních zamíří do Ústeckého kraje

Břížďala v rámci dvoudenní výměny radních zamíří do Ústeckého kraje

Jihlava, 9. srpna 2023 – S cílem lépe proniknout do specifik vzdělávání a přispět k harmonizaci vzdělávacího systému v České republice, se Jan Břížďala, radní pro školství z Kraje Vysočina, vydává na cestu do Ústeckého kraje. Jeho záměrem je získat nové poznatky, které souvisí se specifickými problémy Ústeckého regionu a jak se jim vyvarovat v Kraji Vysočina. Výměna zkušeností se uskuteční od nadcházejícího čtvrtka, 10. srpna, do pátku 11. srpna.

Ideathon 2023 jako prostředek spolupráce středoškoláků a firem

Ideathon 2023 jako prostředek spolupráce středoškoláků a firem

Jihlava, 22. 2. 2023 - Ve dnech 15. – 16. února proběhl na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem tzv. Ideathon neboli intenzivní čtyřiadvacetihodinový workshop, na němž žáci hledají, vymýšlí a obhajují inovativní nápad na základě výzev firemních partnerů. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 16 tříčlenných týmů ze středních škol napříč Krajem Vysočina, přičemž vítězné týmy získaly hodnotné ceny a zpravidla také budoucí spolupráci s partnerskými společnostmi.

Kraj rozšiřuje nabídku středoškolských oborů

Kraj rozšiřuje nabídku středoškolských oborů

Jihlava, 21. listopadu 2022 - Na střední školy v kraji zamíří v příštím školním roce přes 5,5 tisíce současných deváťáků. Oproti dřívějším letům to je citelný nárůst počtu středoškoláků, na který se musí střední školy připravit. Současně je třeba se zabývat nejen kvantitativní stránkou problému, ale i to kvalitativní, tedy konkrétní nabídkou středoškolských oborů. O rozšiřování kapacit stávajících oborů a vzniku nových jsme si povídali s pirátským radním pro školství, mládež, sport, IT a komunikační technologie Janem Břížďalou.

Břížďala - Potřebujeme zajistit dostatek školních psychologů a speciálních pedagogů

Břížďala - Potřebujeme zajistit dostatek školních psychologů a speciálních pedagogů

Jihlava, 29. dubna 2022 - Kraj Vysočina je zřizovatelem jednoho školského poradenského zařízení, a sice Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Vysočiny. Tato organizace se nyní může pyšnit novými budovami v Jihlavě a Třebíči. Zatímco v krajském městě sídlí PPP a SPC Vysočiny v komunitním centru společně s dalšími organizacemi, v Třebíči se nachází v samostatné vilce v areálu místní nemocnice. Kraj Vysočina investoval do rekonstrukcí objektů desítky milionů.

Břížďala - Podle Rakouska můžeme učit na školách modernímu a ekologickému zemědělství

Břížďala - Podle Rakouska můžeme učit na školách modernímu a ekologickému zemědělství

Jihlava, 11. dubna 2022, Foto zdroj: Kraj Vysočina – Ve středu 6. dubna navštívila Kraj Vysočina rakouská velvyslankyně Dr. Bettina Kirnbauer. Její pracovní program začal v jihlavské mateřské škole Bystrouška, kde za účasti ředitelky školy PhDr. Ljubici Váchové Novákové, krajského radního pro školství Jana Břížďaly a dalších mohla vidět, jak se předškoláci učí německy při různých aktivitních hrách. Mezinárodní projekty realizované Krajem Vysočina často zastřešuje příspěvková organizace Vysočina Education, která byla paní velvyslankyni taktéž představena.

Kraj podpoří stavbu nových kolejí Vysoké školy polytechnické

Kraj podpoří stavbu nových kolejí Vysoké školy polytechnické

Jihlava, 25. ledna 2022, Vizualizace zdroj: A 32 spol. s r. o. - Vysoká škola polytechnická Jihlava představila projekt pro výstavbu nových vysokoškolských kolejí. Na rozvojových pozemcích ve Fritzově ulici tak do 4 let vyroste moderní pětipodlažní objekt. Koleje s kapacitou 200 lůžek podpoří Kraj Vysočina částkou 90 milionů korun.

Kraj využívá evropské prostředky pro zvýšení konkurenceschopnosti škol

Kraj využívá evropské prostředky pro zvýšení konkurenceschopnosti škol

Jihlava, 1. prosince 2021 - Pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti je nezbytné investovat do oblasti vzdělávání, modernizovat ho a přizpůsobovat nejnovějším trendům. Tohle si uvědomujeme, a proto jsme se rozhodli zacílit evropské prostředky z dobíhajícího programového období, jak do nákupu moderních pomůcek a nástrojů, tak do rozvoje a dalšího vzdělávání učitelů.

Marta Kozdas – Jak bude vypadat nový školní rok?

Marta Kozdas – Jak bude vypadat nový školní rok?

Jihlava, 2. září 2021 - První školní den je za námi. V dřívějších letech jsme v hlavách nosili přibližný plán roku, který se tímto dnem otevíral. Z pohledu učitele v něm byly hlavní cíle vzdělávání jako naučit vyjmenovaná slova, zapracovat na prevenci kouření, či naplánovat plavecký výcvik a podobně. Nyní začíná školní rok, kdy musíme do tradičních představ opět zařadit myšlenky o možném omezení prezenční výuky. Nechci být pesimistou. Pevně doufám, že tento školní rok proběhne bez razantních epidemiologických opatření. Přesně před rokem jsem byla na vlně naděje, že se děti k distanční výuce nevrátí. Bohužel jsem se tristně mýlila. Nyní jsme všichni poučeni a případné dočasné omezení prezenční výuky nás tolik nezaskočí.

Piráti podporují rozvoj spolupráce mezi krajem a VŠPJ

Piráti podporují rozvoj spolupráce mezi krajem a VŠPJ

Jihlava, 16. července 2021 - V úterý 13. července proběhly po ročním odkladu na Vysoké škole polytechnické Jihlava slavnostní promoce. Z celkového počtu téměř 300 absolventů, kteří loni úspěšně ukončili svá vysokoškolská studia, si promoční akt dorazila užít čtyřicítka bakalářů. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili i pirátští krajští představitelé – radní pro oblast školství Jan Břížďala a náměstkyně pro regionální rozvoj Hana Hajnová.

Jan Břížďala - Pro modernizaci škol v kraji se použije přes 280 milionů z EU fondů

Jan Břížďala - Pro modernizaci škol v kraji se použije přes 280 milionů z EU fondů

Jihlava, 31. května 2021 - V programovém období 2021 - 2027 pro čerpání evropských dotací je pro střední a vyšší odborné školy v Kraji Vysočina alokována částka 240 milionů Kč, z kterých lze podpořit investice do těchto organizací. Při výši dotace 85 % to znamená, že reálně bude možné proinvestovat přes 280 milionů Kč. Uvedená částka je alokovaná sice pro Kraj Vysočina, který je sám zřizovatelem některých škol, avšak kritéria pro přerozdělení dotací je nutné sestavit transparentně, bez rozdílu zřizovatele.

Jan Břížďala - Ve školách je potřeba podpořit především iniciativu

Jan Břížďala - Ve školách je potřeba podpořit především iniciativu

Jihlava, 24. května 2021 - Kraj Vysočina vyhlásil v uplynulém týmu soutěž Inovace ve výuce. Jejím cílem je dát prostor mladým lidem, žákům a studentům ve věku 15-26 let, sdílet své nápady ohledně možností pro zkvalitnění výuky ve vybraných oblastech na školách. Záměrně byla pro potřeby soutěže vybrána ta témata, u kterých je často kritizováno, že se jim při výuce nevěnuje dostatečná pozornost – environmentální vzdělávání, finanční gramotnost, mediální gramotnost, výuka cizích jazyků a výuka moderních dějin.

Jan Břížďala - Maturity nelze zneužívat pro politickou kampaň

Jan Břížďala - Maturity nelze zneužívat pro politickou kampaň

Jihlava, 10. března 2021 - V posledních dnech je velmi aktivní diskuze ohledně formy a obsahu maturitních zkoušek. Premiér Andrej Babiš hned v počátku přišel s návrhem úředních maturit, čímž by došlo v letošním roce ke zrušení těchto zkoušek. Svými dalšími výroky zpochybnil význam maturit, především s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce. Nepřímo tak zaútočil na vzdělávací systém jako takový a zpochybnil jeho kvalitu i důležitost.

Jan Břížďala - Prioritou musí být návrat žáků do škol

Jan Břížďala - Prioritou musí být návrat žáků do škol

Jihlava, 19. února 2021 - V minulém týdnu se velmi aktivně řešila otázka prodloužení či opětovného vyhlášení nouzového stavu. Vláda ČR na základě žádosti všech hejtmanů a primátora hlavního města Prahy vyhlásila nový nouzový stav s účinností od 15. února. Tomu předcházely rozsáhlé diskuze, v rámci kterých se řešily priority pro následující dny. Shoda panovala na hledání cest pro urychlený návrat žáků do školních lavic.

Spolupráce mezi středními školami a firmami je cestou k úspěchu

Spolupráce mezi středními školami a firmami je cestou k úspěchu

Havlíčkův Brod, 27. ledna 2021 - Jak se dělají dny otevřených dveří v době covidové? Středeční cesta na havlíčkobrodské střední školy byla pro radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, oblast informatiky a komunikačních technologií Jana Břížďalu (Piráti) inspirativní i poučná.

Břížďala - Kraj podpoří zavádění moderních přístupů ve vzdělávání

Břížďala - Kraj podpoří zavádění moderních přístupů ve vzdělávání

Jihlava, 26. ledna 2021 - Vzdělávací politika kraje vychází z různých strategických dokumentů, mezi které patří Krajský akční plán rozvoje vzdělávání. Jeho implementace je projektem, který se bude v následujících letech realizovat na území Kraje Vysočina a zapojí se do něj jednotlivé základní i střední školy. Součástí projektu bude pořízení moderního vybavení do škol a inovace vzdělávání.

Další štítky