Marta Kozdas – Jak bude vypadat nový školní rok?

Marta Kozdas – Jak bude vypadat nový školní rok?

Jihlava, 2. září 2021 - První školní den je za námi. V dřívějších letech jsme v hlavách nosili přibližný plán roku, který se tímto dnem otevíral. Z pohledu učitele v něm byly hlavní cíle vzdělávání jako naučit vyjmenovaná slova, zapracovat na prevenci kouření, či naplánovat plavecký výcvik a podobně. Nyní začíná školní rok, kdy musíme do tradičních představ opět zařadit myšlenky o možném omezení prezenční výuky. Nechci být pesimistou. Pevně doufám, že tento školní rok proběhne bez razantních epidemiologických opatření. Přesně před rokem jsem byla na vlně naděje, že se děti k distanční výuce nevrátí. Bohužel jsem se tristně mýlila. Nyní jsme všichni poučeni a případné dočasné omezení prezenční výuky nás tolik nezaskočí.

Další změnou oproti prvnímu školnímu dni loňského a letošního roku je rozdíl v objemu distanční výuky, kterou mají žáci za sebou. Loni se nám vraceli z prázdnin s nejvýše zhruba tříměsíční zkušeností s výukou na dálku. Nyní se vrací děti s mnohaměsíční absencí z prezenční výuky. Zjištění České školní inspekce dokládají, že poměrně vysoký počet žáků v průběhu těchto měsíců ze vzdělávání úplně vypadl.

Ale co nyní? Je dobré podívat se na nezvládnuté učivo a vyhodnotit, co je opravdu podstatné pro zvládnutí navazující látky v tomto školním roce. Není na místě se snažit dohnat vše. Je to nereálné. Dítě v tomto případě selže, navíc podpoříme snížení jeho motivace ke vzdělávání. Kvituji aktivity ministerstva školství směřující k doučování žáků. Zde ovšem stále platí, že všeho s mírou. Nemůžeme čekat, že dítě, které po dlouhou dobu vypadlo z výuky, ztrácelo potřebné návyky, jako mávnutím kouzelného proutku bude každý den nadšeně trávit doučováním.

Oblast, kterou distanční výuka značně ovlivnila, a relativně krátký návrat do škol ke konci školního roku tento trend často nezvrátil, je narušení sociálních vazeb ve třídních kolektivech. U žáků jsem na počátku léta při vidině ukončení distanční výuky zaznamenala obavy. Ani ne obavy, jak zvládnou výuku. Ale obavy, jak se začlení do kolektivu spolužáků. Proto je vhodné nyní ošetřit vztahy ve třídě, dát dětem prostor, aby rozvíjely vztahy mezi sebou.

Přeji dětem, jejich rodičům, i pracovníkům škol úspěšný vstup do nového školního roku.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články