Aktuality

Vysočinské střední školy jsou nejúspěšnější v příjímání studentů

Vysočinské střední školy jsou nejúspěšnější v příjímání studentů

Jihlava 15.5. 2024 - Podle dat vydaných MŠMT je Kraj Vysočina spolu s Ústeckým krajem nejúspěšnější v příjímání uchazečů na střední školy. Oproti minulému roku se situace celostátně zlepšila a v 1. kole přijímacího řízení bylo na střední Školy umístěno 94 % zájemců. V Kraji Vysočina to bylo dokonce přes 97 %.

Piráti posouvají sociální podnikání ve Sněmovně i na Vysočině

Piráti posouvají sociální podnikání ve Sněmovně i na Vysočině

V den, kdy Sněmovnou prošel prvním čtením zákon o integračním sociálním podnikání, podepsala Hana Hajnová, pirátská náměstkyně hejtmana, Memorandum sociálního podnikání v Kraji Vysočina. Čtvrtek 2. května tak významně posunul dosud neřešenou problematiku ukotvení sociálního podnikání v české legislativě. Díky tomu se zlepší podmínky pro zaměstnávání osob, které to mají z mnoha důvodů na trhu práce těžší.

Další úleva od byrokracie. Vláda schválila třetí antibyrokratický balíček připravený ministrem Michalem Šalomounem

Další úleva od byrokracie. Vláda schválila třetí antibyrokratický balíček připravený ministrem Michalem Šalomounem

Praha, 7. května 2024 – Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun na vládě představil již třetí antibyrokratický balíček. Soubor dalších 29 opatření, která po předchozí konzultaci s jednotlivými ministerstvy kabinetu předložil, má za cíl zjednodušit život podnikatelům, živnostníkům i občanům. Sníží, nebo zmírní množství nadbytečných a zatěžujících povinností, které jim ubírají čas i energii. Schválený materiál navazuje na první a druhý balíček přijaté vládou v předchozích dvou letech a také na Programové prohlášení vlády „zrušit, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony.“

Známe výsledky Veřejného fóra Kraje Vysočina - vévodí nedostatek lékařů a témata životního prostředí

Známe výsledky Veřejného fóra Kraje Vysočina - vévodí nedostatek lékařů a témata životního prostředí

Jihlava 7.5.2024 - Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes vzalo na vědomí výsledky Veřejného fóra Zdravého Kraje Vysočina 2023, za nejpalčivější téma označili obyvatelé Vysočiny nedostatek lékařského i nelékařského personálu. “Veřejné fórum je už léty prověřený a účinný nástroj, jak zapojit občany do rozhodování a do diskuse o tom, jakými tématy by se mělo politické vedení samosprávy prioritně zabývat,” uvedla pirátská náměstkyně hejtmana Hana Hajnová, pod jejíž záštitou Veřejné fórum proběhlo. Kraj Vysočina uspořádal od roku 2010 už 7 veřejných fór ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst, které je součástí.

Program „Venkovské služby“ letos vyhoví všem žádostem

Program „Venkovské služby“ letos vyhoví všem žádostem

Kraj Vysočina v letošním roce navýšil podporu malým obcím skrze fungující program Venkovské služby. Hana Hajnová se v minulosti postarala o jeho rozšíření, nyní poskytla komentář k plánu pro letošní rok. Navýšen byl o 2 miliony korun, z předchozích 7 milionů na 9 milionů korun. Program je zaměřen na pomoc s provozem venkovských obchůdků, obecních knihoven, poboček pošt nebo provozů v cestovním ruchu, které často generují provozní ztrátu, nicméně zachování těchto služeb hraje naprosto klíčovou roli pro obyvatele dané obce. Na podporu mají v tomto programu nárok obce nad 500 obyvatel.

Vzdělávací politiku Kraje Vysočina ocenili zástupci ministerstva školství i EDUin

Vzdělávací politiku Kraje Vysočina ocenili zástupci ministerstva školství i EDUin

Jihlava, 25. dubna 2024 - Letošní ročník Vysočina Education konference byl zaměřen na téma, jak ve vzdělávání zohledňovat aspekty současné doby. Konference se uskutečnila již počtvrté a pro stovku jejich návštěvníků nabídla přednášky zástupců ministerstva, české školní inspekce, národního pedagogického institutu, neziskové organizace EDUin, panelovou diskuzi a workshopy.

Kraj dále rozvíjí digitalizaci ve zdravotnictví

Kraj dále rozvíjí digitalizaci ve zdravotnictví

Jihlava, 23.duben 2024 - Kraj Vysočina dlouhodobě pracuje na tvorbě Nemocničního Informačního Systému (NIS). Projekt začal v roce 2020, kdy byla uzavřena smlouva se společností STAPRO, s.r.o. Pořízený systém byl postupně implementován do všech nemocnic zřizovaných krajem, tj. v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Novém Městě na Moravě, Pelhřimově a Třebíči.

Pirátská kandidátka pro krajské volby je na Vysočině kompletní. Kandidátkou na hejtmanku je Hana Hajnová

Pirátská kandidátka pro krajské volby je na Vysočině kompletní. Kandidátkou na hejtmanku je Hana Hajnová

Jihlava – 19.4.2024 - Česká Pirátská strana v Kraji Vysočina tento týden dokončila sestavování kandidátky pro nadcházející krajské volby, které proběhnou na podzim tohoto roku. Kandidátka nabídne jak jména známé z posledních krajských voleb, tak také nové tváře. Do čela kandidátky zvolili vysočinští Piráti již na podzim Hanu Hajnovou, současnou 1. náměstkyni hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Fondu Vysočiny a NNO.

Miroslav Vácha byl v Europarlamentu mluvit o problémech českého zdravotnictví

Miroslav Vácha byl v Europarlamentu mluvit o problémech českého zdravotnictví

Minulý týden se Miroslav Vácha zúčastnil akce zaměřené na problémy evropských zdravotních systémů. Akce byla organizována EPSU (European Public Sector Unions) a odehrávala se na půdě evropského parlamentu. Jednotliví zástupci na akci prezentovali problémy jejich národních zdravotních systémů. Miroslav zde reprezentoval Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a mluvil o problémech českého zdravotnictví.

Vysočina premiantem čerpání evropských dotací

Vysočina premiantem čerpání evropských dotací

Kraj Vysočina byl jedním z předních regionů v České republice v čerpání evropských dotací za období 2014-2020. Během tohoto období bylo předloženo 7 418 žádostí s požadovanou dotací 59,4 mld. Kč, přičemž 4 847 žádostí s dotací 42,4 mld. Kč bylo schváleno. Z hlediska mezikrajského porovnání směřovalo nejvíce prostředků do krajů Jihomoravského a Středočeského, kde se v každém z nich realizují projekty se schválenou dotací kolem 80 mld. Kč.

Deník Referendum: Radní Vysočiny: Kraje nejsou od toho, aby připravovaly pracovní sílu pro průmysl

Deník Referendum: Radní Vysočiny: Kraje nejsou od toho, aby připravovaly pracovní sílu pro průmysl

Loňské jaro zůstali mnozí uchazeči o středoškolské studium s překvapením stát před školami, na kterých by rádi studovali. Kapacita oborů všeobecného vzdělávání se totiž v předchozích letech prakticky nenavyšovala, a tak zejména ve větších městech s největším přetlakem zájemců nemusely pro úspěch stačit ani dobré známky a zvládnuté jednotné přijímací zkoušky. Televizní obrazovky a tištěná i elektronická média plnily snímky front rodičů a žáků před středními školami, na kterých se objevila volná místa.

Ulice v nové obytné čtvrti v Telči ponese jméno po významné malířce. Zastupitelstvo dnes schválilo novou ulici Míly Doleželové

Ulice v nové obytné čtvrti v Telči ponese jméno po významné malířce. Zastupitelstvo dnes schválilo novou ulici Míly Doleželové

Zastupitelstvo města Telče dnes mj. rozhodovalo o pojmenování ulic v nové obytné čtvrti, která roste v lokalitě Dačická. Více jak 30 nových stavebních parcel protíná rovnoběžná ulice s ulicí Dačickou, která ve druhé etapě vyústí do ulice Polní. Název ponese po významné malířce Míle Doleželové, která v Telči prožila 30 let svého života.

Na práva dětí dohlédne dětský ombudsman. Vláda schválila novelu zákona, kterou připravil ministr pro legislativu Michal Šalomoun

Na práva dětí dohlédne dětský ombudsman. Vláda schválila novelu zákona, kterou připravil ministr pro legislativu Michal Šalomoun

Ve středu 10. dubna 2024 se Česká republika významně přiblížila k ustavení funkce dětského ombudsmana. Vláda schválila novelu zákona o veřejném ochránci práv z dílny ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády Michala Šalomouna. Tato novela ustavuje postavení a nezávislost budoucího dětského ombudsmana. Pokud novelu zákona Parlament projedná během tohoto roku, mohla by začít platit již od příštího roku.

Důstojné a stabilní zaměstnávání pro znevýhodněné. Piráti na vládě podpořili návrh zákona o integračním sociálním podniku

Důstojné a stabilní zaměstnávání pro znevýhodněné. Piráti na vládě podpořili návrh zákona o integračním sociálním podniku

Piráti spolupracovali na návrhu zákona, který dnes schválila vláda a který stanoví jasná pravidla pro zaměstnavatele sociálně znevýhodněných a zranitelných skupin zaměstnanců s cílem lepšího začlenění těchto osob na pracovní trh. Nová legislativa pomůže s důstojným a stabilním zaměstnáváním nejen osobám se zdravotním znevýhodněním, ale i například lidem v předdůchodovém věku, mladým dospělým, kteří opouští ústavní zařízení nebo lidem po výkonu trestu. Podobný zákon již v minulosti navrhovala pirátská místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, u předchozí vlády ale pochopení nenašla.

Sloupek zastupitele: AI–se není třeba bát!

Sloupek zastupitele: AI–se není třeba bát!

AI (Artificial Intelligence) představuje neodmyslitelný prvek moderního světa. Ačkoliv může někomu způsobo- vat obavy ohledně svého vlivu, je důležité si uvědomit, že AI má mnoho pozitivních aspektů, které mohou výraz- ně obohatit naše životy. Měli bychom se soustředit na to, jak využít tuto technologii k našemu prospěchu. V prů- myslu AI působí jako katalyzátor efektivity. Například ve výrobě pomáhá optimalizovat výrobní procesy, což vede k menšímu plýtvání surovinami a časem. Navíc umí monitorovat zařízení a předvídat potenciální poruchy.

Sloupek zastupitele: Konec minulého roku bude už navždy v naší paměti

Sloupek zastupitele: Konec minulého roku bude už navždy v naší paměti

Tragické události z konce minulého roku otevřely otázku nejen bezpečnosti na školách, ale především duševního zdraví celé společnosti. Zahlcení digitálním světem, nečekané krize způsobené celosvětovou pandemií covid-19, válečné konflikty, strach o budoucnost životního prostředí - to vše způsobuje velký výskyt úzkostí, depresí, sebepoškozování a poruch příjmu potravy či nárůst nadměrného a rizikového užívání technologií u žáků na školách.

Zkušený pirátský farmář z Vysočiny je od 1. března náměstkem ministra zemědělství

Zkušený pirátský farmář z Vysočiny je od 1. března náměstkem ministra zemědělství

Milan Daďourek z Počítek u Žďáru nad Sázavou se stal novým náměstkem ministra zemědělství za Českou pirátskou stranu. Daďourek je vyhledávaným odborníkem v oblasti zemědělství i ochrany přírody, sám od roku 2011 farmaří - věnuje se ekologickému chovu ovcí. Na ministerstvu se chce zaměřit především na udržitelnost zemědělství a hledat cesty, aby do zemědělství přicházeli noví lidé.  Ve funkci nahrazuje současného náměstka Radka Holomčíka (Piráti), který odchází na otcovskou dovolenou, aby se mohl plně věnovat rodině.