Kraj využívá evropské prostředky pro zvýšení konkurenceschopnosti škol

Kraj využívá evropské prostředky pro zvýšení konkurenceschopnosti škol

Jihlava, 1. prosince 2021 - Pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti je nezbytné investovat do oblasti vzdělávání, modernizovat ho a přizpůsobovat nejnovějším trendům. Tohle si uvědomujeme, a proto jsme se rozhodli zacílit evropské prostředky z dobíhajícího programového období, jak do nákupu moderních pomůcek a nástrojů, tak do rozvoje a dalšího vzdělávání učitelů.

Využili jsme příležitosti posílení spolupráce mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava, středními průmyslovými školami a firmami. Pro krajské střední školy v Jihlavě, Třebíči, Žďáru nad Sázavou i Pelhřimově jsme pořídili technologie pro výuku průmyslové robotizace Industry 4.0. Do projektu se zapojila přibližně sedmdesátka škol v celém regionu, které si mohly pořídit moderní pomůcky a technologie – od IT (hardwarové a softwarové) vybavení, měřicích systémů po robotické technologie.

Jelikož v centru vzdělávání má být vždy žák, založili jsme regionální inovační platformu, ve které se sdružují nadaní a talentovaní žáci se zájmem pracovat na moderních tématech, jako jsou geografické informační systémy, programování či 3D tisk. Pro učitele jsme zajistili možnosti zahraničních výměn zkušeností či stáží ve firmách a akademických pracovištích. Ředitelům škol jsme nabídli zapojení do regionální leadership akademie organizované organizací Vysočina Education ve spolupráci s odborníky na tuto problematiku.

Velmi intenzivní jsou přípravy i na následující programové období, ve kterém se připravujeme i na investiční stavební akce na školách v regionu. Posbírali jsme podněty z území na modernizace středních a vyšších odborných škol, přičemž na 33 školách by mohly být realizovány stavební práce za více než 400 milionů Kč. Oprávněnými žadateli o dotaci z nového integrovaného regionálního operačního programu budou veškeré školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení bez rozdílu zřizovatele.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články