Jan Břížďala - Ve školách je potřeba podpořit především iniciativu

Jan Břížďala - Ve školách je potřeba podpořit především iniciativu

Jihlava, 24. května 2021 - Kraj Vysočina vyhlásil v uplynulém týmu soutěž Inovace ve výuce. Jejím cílem je dát prostor mladým lidem, žákům a studentům ve věku 15-26 let, sdílet své nápady ohledně možností pro zkvalitnění výuky ve vybraných oblastech na školách. Záměrně byla pro potřeby soutěže vybrána ta témata, u kterých je často kritizováno, že se jim při výuce nevěnuje dostatečná pozornost – environmentální vzdělávání, finanční gramotnost, mediální gramotnost, výuka cizích jazyků a výuka moderních dějin.

Již dříve Kraj Vysočina například organizoval soutěž Příběhy ukryté v mapách. Jejím cílem bylo, aby žáci vytvořili mapu s příběhem, tedy interaktivní webovou stránku s prezentací konkrétního problému s využitím mapových podkladů. Zvolená témata nebyla výhradně geografická, prezentovala se zde také astronomie, historie, medicína či životní prostředí. Přínos soutěže byl ten, že se nespoléhalo jen na reprodukci učiva z běžné výuky či postupu dle předem stanoveného manuálu. Žáci museli mít sami vlastní nápad a ten kompletně zpracovat s využitím dostupných metod.

U soutěže Inovace ve výuce bude důležité získání zpětné vazby od žáků a studentů, kteří vzdělávání vidí z opačné strany. Při řešení problému musí v tomto případě pracovat v 2-3členných týmech, tedy navržené řešení mají prostor sami posoudit hodnocení v týmu. Tato soutěž je do značné míry opět založena na podpoře iniciativy a kreativity, jelikož je dáno pouze obecné zadání a forma zpracování zůstává zcela na žácích a studentech. Ti tak musí přijmout zadání čistě jako výzvu a sami hledat ze svého pohledu nejlepší řešení.

Z hlediska podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity podporujeme různé hackhathony. V uplynulém půl roce byly zaměřené na zdravotnictví (Smart Health Hackhathon) a umělou inteligenci (Robothon). Nyní nás čeká hackhathon věnující se životnímu prostředí (GreenHack). Do budoucna bude ambicí Kraje Vysočina také organizovat vlastní hackhathony, především pro žáky od základních škol po studenty vysokých škol. V rámci projektu IKAP 2 budeme chtít soustředit podporu také na studentské start-up projekty.

Uplynulý pandemický rok přinesl stinné stránky ve vzdělávání, především v podobě omezení osobních kontaktů či prohloubení nerovností v přístupu ke vzdělávání. Tyto problémy byly a jsou bohužel dominantnější u mladších dětí, pro jejichž vzdělávání tak byla nezbytná přítomnost a asistence rodičů. Obecně se však otevřela širší diskuze o obsahu, formách a rozsahu vzdělávání a o stanovení jeho jasných cílů. Do značné míry se přenesla větší odpovědnost za vzdělávání na žáky samotné a ti tak mohli rozvíjet svoji projektovou činnost. Tuto iniciativu chceme u žáků a studentů dále podporovat.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články