Jan Břížďala - Pro modernizaci škol v kraji se použije přes 280 milionů z EU fondů

Jan Břížďala - Pro modernizaci škol v kraji se použije přes 280 milionů z EU fondů

Jihlava, 31. května 2021 - V programovém období 2021 - 2027 pro čerpání evropských dotací je pro střední a vyšší odborné školy v Kraji Vysočina alokována částka 240 milionů Kč, z kterých lze podpořit investice do těchto organizací. Při výši dotace 85 % to znamená, že reálně bude možné proinvestovat přes 280 milionů Kč. Uvedená částka je alokovaná sice pro Kraj Vysočina, který je sám zřizovatelem některých škol, avšak kritéria pro přerozdělení dotací je nutné sestavit transparentně, bez rozdílu zřizovatele.

Transparentní nastavení kritérií bylo úkolem pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci, která jednala ve čtvrtek 27. května on-line. Kromě zástupců krajské samosprávy a krajského úřadu jsou v ní také zástupci neziskového sektoru, akademické sféry, vědy a výzkumu, soukromých a církevních škol a další. Rozmanité složení pracovní skupiny garantuje objektivitu při formulaci a schvalování kritérií pro rozdělení evropských dotací.

Na základě předloženého návrhu budou při posuzování výrazně bonifikovány projekty, které jsou založené na stavebních investicích (přístavby, nástavby, rekonstrukce…) prostorů pro vzdělávání. Samotné stavby odborných učeben, dílen, laboratoří či míst praktického vyučování jsou pro školy a jejich zřizovatele jinak obtížněji financovatelné, avšak tyto projekty jsou ze strategického hlediska výhodné. Abychom podpořili realizaci více projektů napříč regionem, budou zvýhodněny nejvíce projekty do 10 milionů Kč. Menší zvýhodnění pak lze očekávat ještě u projektů do 25 milionů Kč. Neméně důležitá bude také stavební připravenost projektů, z důvodu rychlého čerpání prostředků a využitelnosti zřízených prostor.

Navržená kritéria byla drtivou většinou schválena a postoupena Regionální stálé konferenci. Jednotlivé školy a jejich zřizovatelé se tak již nyní mohou připravovat se svými projekty na nové programové období 2021 - 2027, které umožní rozvoj vzdělávací infrastruktury v celém kraji.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články