Břížďala - Potřebujeme zajistit dostatek školních psychologů a speciálních pedagogů

Břížďala - Potřebujeme zajistit dostatek školních psychologů a speciálních pedagogů

Jihlava, 29. dubna 2022 - Kraj Vysočina je zřizovatelem jednoho školského poradenského zařízení, a sice Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Vysočiny. Tato organizace se nyní může pyšnit novými budovami v Jihlavě a Třebíči. Zatímco v krajském městě sídlí PPP a SPC Vysočiny v komunitním centru společně s dalšími organizacemi, v Třebíči se nachází v samostatné vilce v areálu místní nemocnice. Kraj Vysočina investoval do rekonstrukcí objektů desítky milionů.

Investicemi do revitalizací budov pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra chce kraj zvýšit komfort pro klienty i zaměstnance zařízení. V tuto chvíli současně probíhají další rekonstrukční práce v objektu v Havlíčkově Brodě. Kromě stěhování do nových prostor ve zmíněných městech však čeká organizaci další velká výzva v podobě zajišťování školních psychologů a speciálních pedagogů pro školy.

Pracovní pozice v Pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centrum Vysočiny jsou nyní obsazené a umožňují vyšetřování a práci s klienty v této školské organizaci. Systémově lze diskutovat možnost snížení počtu klientů na zaměstnance tak, aby se pracovníci mohli dětem věnovat intenzivněji a současně se snížily i čekací lhůty na vyšetření. Toto řešení by uvítali i poskytovatelé školských poradenských služeb jiných zřizovatelů.

Postupně však bude zapotřebí řešit i zajištění psychologů a speciálních pedagogů, kteří budou působit přímo na školách. Pro školy do 180 žáků má tuto pozici zajišťovat právě pedagogicko-psychologická poradna, větší školy budou moci tyto pracovníky zaměstnat napřímo. Bohužel na trhu v tuto chvíli není dostatek školních psychologů a speciálních pedagogů, problém je zajistit terénní pracovníky také pro dětské domovy. Situace na školách v době postcovidové a probíhající válka na Ukrajině však doléhá na psychiku dětí, které si zaslouží kvalifikovanou podporu. Proto se bude kraj snažit v maximální možné míře vytvářet podmínky pro zajištění těchto pozic, a to i klidně formou motivačních opatření.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články