Aktuality "Kraj Vysočina"

Vysočinské střední školy jsou nejúspěšnější v příjímání studentů

Vysočinské střední školy jsou nejúspěšnější v příjímání studentů

Jihlava 15.5. 2024 - Podle dat vydaných MŠMT je Kraj Vysočina spolu s Ústeckým krajem nejúspěšnější v příjímání uchazečů na střední školy. Oproti minulému roku se situace celostátně zlepšila a v 1. kole přijímacího řízení bylo na střední Školy umístěno 94 % zájemců. V Kraji Vysočina to bylo dokonce přes 97 %.

Piráti posouvají sociální podnikání ve Sněmovně i na Vysočině

Piráti posouvají sociální podnikání ve Sněmovně i na Vysočině

V den, kdy Sněmovnou prošel prvním čtením zákon o integračním sociálním podnikání, podepsala Hana Hajnová, pirátská náměstkyně hejtmana, Memorandum sociálního podnikání v Kraji Vysočina. Čtvrtek 2. května tak významně posunul dosud neřešenou problematiku ukotvení sociálního podnikání v české legislativě. Díky tomu se zlepší podmínky pro zaměstnávání osob, které to mají z mnoha důvodů na trhu práce těžší.

Známe výsledky Veřejného fóra Kraje Vysočina - vévodí nedostatek lékařů a témata životního prostředí

Známe výsledky Veřejného fóra Kraje Vysočina - vévodí nedostatek lékařů a témata životního prostředí

Jihlava 7.5.2024 - Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes vzalo na vědomí výsledky Veřejného fóra Zdravého Kraje Vysočina 2023, za nejpalčivější téma označili obyvatelé Vysočiny nedostatek lékařského i nelékařského personálu. “Veřejné fórum je už léty prověřený a účinný nástroj, jak zapojit občany do rozhodování a do diskuse o tom, jakými tématy by se mělo politické vedení samosprávy prioritně zabývat,” uvedla pirátská náměstkyně hejtmana Hana Hajnová, pod jejíž záštitou Veřejné fórum proběhlo. Kraj Vysočina uspořádal od roku 2010 už 7 veřejných fór ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst, které je součástí.

Kraj dále rozvíjí digitalizaci ve zdravotnictví

Kraj dále rozvíjí digitalizaci ve zdravotnictví

Jihlava, 23.duben 2024 - Kraj Vysočina dlouhodobě pracuje na tvorbě Nemocničního Informačního Systému (NIS). Projekt začal v roce 2020, kdy byla uzavřena smlouva se společností STAPRO, s.r.o. Pořízený systém byl postupně implementován do všech nemocnic zřizovaných krajem, tj. v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Novém Městě na Moravě, Pelhřimově a Třebíči.

Náměstkyně hejtmana Hajnová: V podpoře sociálních podnikatelů v Kraji Vysočina pokračujeme!

Náměstkyně hejtmana Hajnová: V podpoře sociálních podnikatelů v Kraji Vysočina pokračujeme!

Po loňské úspěšné Akademii sociálního podnikání, kdy se v rámci série šesti vzdělávacích modulů vedoucí pracovníci sociálních podniků z Vysočiny mohli bezplatně vzdělávat, kraj v letošním roce navázal na tyto podpůrné kroky a zapojil se do přípravy projektu do přeshraniční spolupráce s Rakouskem s názvem SE2MARKET.

I v roce 2023 podporoval Kraj Vysočina hasiče

I v roce 2023 podporoval Kraj Vysočina hasiče

V poslední době se ke mě donesl názor, že Kraj Vysočina svým hasičům neposkytuje dostatečnou podporu. Opak je však pravdou a čísla hovoří jasně. V roce 2023 krajské zastupitelstvo schválilo finanční podporu ve výši přesahující 30 milionů korun! Tato suma nebyla rozházena bez cíle. Je strategicky využita na projekty, které přímo posilují akceschopnost hasičských jednotek a je fér říct, že velká část prostředků jde ruku v ruce s dotačním programem generálního ředitelství HZS ČR.

Učitelé a studenti z Vysočiny na exkurzi v Bruselu

Učitelé a studenti z Vysočiny na exkurzi v Bruselu

Skupina nadějných středoškoláků a jejich učitelů z našeho kraje, pod vedením Jana Břížďaly, radního pro školství, právě absolvovala inspirativní a poučnou exkurzi do Bruselu. Tato cesta, která se uskutečnila ve dnech 6. - 8. prosince 2023, představovala jedinečnou příležitost, kdy se mohli zblízka seznámit s fungováním evropských institucí a rozšířit své obzory.

Kraj Vysočina navyšuje podporu sportu, významně zainvestuje do sportovišť

Kraj Vysočina navyšuje podporu sportu, významně zainvestuje do sportovišť

Jihlava, 30. listopadu 2023 – Rada Kraje Vysočina v úterý schválila dotační program Fond Vysočiny Sportovní infrastruktura na rok 2024 v objemu 500 milionů korun. Ten pomůže především městům s obnovou a výstavbou sportovišť. Program připravila Hana Hajnová (Piráti), náměstkyně hejtmana zodpovědné za oblast regionálního rozvoje. Financovat se budou projekty v řádech desítek milionů korun.

Radní Břížďala převzal ocenění EGOVERNMENT THE BEST

Radní Břížďala převzal ocenění EGOVERNMENT THE BEST

Kraj Vysočina přináší novou éru v oblasti digitalizace ve školství. Projekt "Střední školy v Kraji Vysočina – co se můžete dozvědět, když chcete u nás studovat" byl oceněn cenou Egovernment the best v kategorii krajských projektů. Toto prestižní uznání podtrhuje úsilí kraje o transparentnost a inovace ve veřejné správě, velkou zásluhu má na projektu i Jan Břížďala (Piráti), radní zodpovědný za školství a mj. digitalizaci.

Využití umělé inteligence ve vzdělávání je příležitost, jak hledat nadané žáky, říká radní Břížďala

Využití umělé inteligence ve vzdělávání je příležitost, jak hledat nadané žáky, říká radní Břížďala

Kraj Vysočina se zapojuje do inovativního projektu využívajícího umělou inteligenci pro identifikaci nadaných žáků v oblasti fyziky a techniky. Radní pro školství Jan Břížďala (Piráti), zdůrazňuje důležitost projektu Invenio, který je výsledkem spolupráce s Masarykovou univerzitou a odkazuje na fakt, že Kraj by měl využívat umělou inteligenci naplno i v oblasti vzdělávání.

Pamětní medaile hejtmana ocení odkaz partyzána Josefa Serinka díky iniciativě pirátské zastupitelky

Pamětní medaile hejtmana ocení odkaz partyzána Josefa Serinka díky iniciativě pirátské zastupitelky

Kraj Vysočina prostřednictvím hejtmana uskuteční symbolické gesto. Pamětní medaile hejtmana bude in memoriam udělena Josefu Serinkovi, romskému partyzánu, který se za druhé světové války zapsal do análů československého odboje. Iniciativu předložila zastupitelka Kraje Vysočina, Eva Nováková (Piráti), a proces k udělení ocenění úspěšně vedla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti).

Pilotní projekt sousedských dětských skupin na Vysočině se rozbíhá. Rada kraje k němu dnes schválila Memorandum o spolupráci

Pilotní projekt sousedských dětských skupin na Vysočině se rozbíhá. Rada kraje k němu dnes schválila Memorandum o spolupráci

Piráti na Vysočině, v čele s náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina Hanou Hajnovou, se od začátku roku aktivně angažují v projektu sousedských dětských skupin. Tento inovativní koncept předškolní péče o děti přináší novela zákona o dětských skupinách, která by měla vstoupit v platnost v únoru příštího roku. Jeho hladké zavedení do praxe má podpořit pilotní projekt, který se od srpna rozběhl v Kraji Vysočina.

Kraj Vysočina má zajištěné dodavatele energií na rok 2024

Kraj Vysočina má zajištěné dodavatele energií na rok 2024

Kraj Vysočina si prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy v Kladně zajistil dodávky elektrické energie a zemního plynu na rok 2024. Vybranými dodavateli jsou SUAS Commodities s.r.o. pro elektrickou energii na hladině nízkého napětí a CENTROPOL ENERGY, a.s. pro elektrickou energii na hladině vysokého napětí. Pražská plynárenská a.s. je pak vybraný dodavatel pro zemní plyn ve všech kategoriích.

Kraj ocenil talentované žáky základních a středních škol

Kraj ocenil talentované žáky základních a středních škol

Kraj Vysočina každoročně oceňuje žáky a studenty základních a středních škol, kteří díky svému nadání a talentu dosahují excelentních úspěchů v oborech, kterým se věnují. Ocenění je udělováno v humanitním, uměleckém, technickém, přírodovědném, sportovním a případně jiném odvětví, které nezapadá do žádných výše uvedených.

Břížďala: Návštěva Nitranského regionu přinesla prohloubení spolupráce a sdílení dobré praxe

Břížďala: Návštěva Nitranského regionu přinesla prohloubení spolupráce a sdílení dobré praxe

Nitra, 26. června 2023 – Jan Břížďala (Piráti) uskutečnil návštěvu Nitranského samosprávného kraje ve dnech 21. - 23. června. Tato cesta měla za cíl posílit vzdělávací spolupráci mezi Krajem Vysočina a Nitranským regionem a navázat na stávající výměnné programy s partnerskými školami. Doprovod v regionu mu dělala podpředsedkyně Martina Holečková (KDH).

Podporujeme vědu, výzkum a inovace - projekt Smart Akcelerátor posílí v Kraj Vysočina inovační výkonnost

Podporujeme vědu, výzkum a inovace - projekt Smart Akcelerátor posílí v Kraj Vysočina inovační výkonnost

Projekt Smart Akcelerátor pro podporu vědy, výzkumu a inovací v kraji Vysočina bude předložen do aktuální dotační výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský. Smyslem a cílem je posílit inovační výkonnost Kraje Vysočina, zlepšit rámcové podmínky pro vyvážený rozvoj inovačního prostředí, výzkumu a vývoje na území regionu s využitím Krajské RIS3 strategie a systematicky rozvíjet na platformě RAPI otevřenou a strukturovanou spolupráci mezi veřejným, podnikatelským a výzkumně-akademickým sektorem.

Investujeme 126 milionů na rozvoj optické sítě v regionu

Investujeme 126 milionů na rozvoj optické sítě v regionu

Kraj Vysočina plánuje postoupit s rozvojem své páteřní optické sítě v rámci nového projektu. Ten by měl zajistit obstarání nových tras optických kabelů, které budou sloužit ke zřízení nových přístupových bodů v Jemnici a Polné. Již existujícím přístupovým bodům v Šachotíně a Havlíčkově Brodě bude navýšena kapacita a pro kritické body sítě v Třebíči a Pelhřimově vzniknou nové záložní trasy. Rovněž bude vystavěna nová trasa kabelů z Jihlavy do Pelhřimova.

Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina bude i nadále pokračovat

Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina bude i nadále pokračovat

Jihlava, 28. 4. 2023 - Rada kraje na svém úterním jednání doporučila krajským zastupitelům pokračovat ve financování potravinové pomoci školám, a to prostřednictvím projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina. Na dotaci potravinové pomoci do škol, která na Vysočině běží už od roku 2016, se každý rok vynaloží cca 2 miliony korun na obědy pro děti v celém našem kraji.

Jan Břížďala - Školství má naučit žáky reagovat na výzvy budoucnosti

Jan Břížďala - Školství má naučit žáky reagovat na výzvy budoucnosti

Jihlava, 14. 4. 2023, Foto Kraj Vysočina - Na pravidelném setkání nejvyšších zástupců klíčových firem Kraje Vysočina z oblasti průmyslu s radním pro oblast školství Janem Břížďalou se řešila témata související se středoškolským vzděláváním. Společná diskuze se odehrála ve žďárském sídle firmy Hettich ČR za účasti desítky manažerů, kteří se chtěli seznámit se záměry Kraje Vysočina v oblasti rozvoje vzdělávací soustavy.

Hana Hajnová – vodíkové technologie vnímáme jako potenciál pro rozvoj regionu

Hana Hajnová – vodíkové technologie vnímáme jako potenciál pro rozvoj regionu

Jihlava, 11. 4. 2023 - Ve čtvrtek 6. dubna bylo v sídle Kraje Vysočina slavnostně podepsáno memorandum o spolupráci v oblasti výroby, skladování a využívání vodíku napříč odvětvími. Podpis memoranda umožní vznik nové platformy s názvem „Vodíková Vysočina“ (Hydrogenhills), do níž se mohou zapojit firmy a instituce, které se vodíkovými technologiemi zabývají, nebo mají zájem o jejich využívání. Signatáři memoranda jsou: Kraj Vysočina, statutární město Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, dále pak společnosti SmartPlan a JIPOCAR Power.

Další štítky