Po loňské úspěšné Akademii sociálního podnikání, kdy se v rámci série šesti vzdělávacích modulů vedoucí pracovníci sociálních podniků z Vysočiny mohli bezplatně vzdělávat, kraj v letošním roce navázal na tyto podpůrné kroky a zapojil se do přípravy projektu do přeshraniční spolupráce s Rakouskem s názvem SE2MARKET.

Tato zkratka vystihuje hlavní cíl projektu, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti sociálních podniků a zlepšení jejich přístupu na trh. Toho chceme docílit výměnou informací českých a rakouských subjektů v příhraničních regionech, vzájemným předáváním zkušeností i příkladů dobré praxe a nastavením nových nástrojů, které mohou účastníci zapojení do projektu na obou stranách hranice využívat. „Mezi tyto nástroje bude patřit například i soutěž o vouchery na odborné poradenství nebo produktový katalog, aby firmy, obce a instituce věděly, že si od sociálních podniků v regionu mohou objednat celou řadu služeb od praní prádla, cateringu až po zahradnické práce,“ doplnila Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj.

Sociální podnikání hraje důležitou roli v ekonomice vyspělých zemí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním, které by jinak zůstaly závislé na dávkách ze sociálního systému státu. Tím přispívají k udržitelnému rozvoji regionů dvakrát. Přitom jde o podnikání jako kterékoliv jiné. Zaměstnanci sociálních podniků jsou integrováni do samotného řízení podniku a musí mít prokazatelný vliv na rozdělování zisku. I proto je pro některé podniky důležité, aby ve své činnosti byly lépe vidět a měly možnost se na otevřeném trhu prosadit.

„Zcela specifickou roli mohou hrát sociální podniky v našem regionu, který tvoří, stejně jako většinu celého pohraničí, rozdrobená venkovská sídla s nižší ekonomickou aktivitou. Právě v tomto území je velmi důležitá propojenost podniků s lokálním trhem a místní komunitou. Pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním zde existuje méně příležitostí a je obtížné i dojíždění za prací. Rozvoj sociálního podnikání, tak může přispět nejen k dalšímu ekonomickému rozvoji, ale i k většímu propojování osob v komunitě a posílení společenských vazeb,“ říká Hajnová.

Do projektu budou zapojeny mimo jiné i organizace z Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, národní Síť sociálního podnikání Rakousko SENA, která sdružuje více než 100 sociálních podniků v Rakousku a jejíž zaměstnaneckou základnu tvoří řada odborníků na sociální ekonomiku a podporu podnikání, a také Impact Hub Vienna z Rakouska. Projekt bude posuzován v rámci výzvy programu Interreg Rakousko-Česká republika, jejíž další lhůta je vyhlášena do 22. 3. 2024. Výsledek hodnocení se dozvíme na podzim letošního roku.