Hana Hajnová

1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Hana Hajnová (*18. července 1985) je předsedkyní MS Mikroregion Telčsko, zastupitelkou města Telče a statutární náměstkyní Kraje Vysočina. Je vdaná a má 2 děti.

Čemu se věnuje jako náměstkyně Kraje Vysočina?

 • zlepšení komunikace s obcemi v kraji - například s těmi, které jsou na Vysočině dotčené výběrem lokality pro ukládání radioaktivního odpadu. Hanka se aktivně postavila na jejich stranu a v roce 2021 např. prosadila přímou účast krajů na tomto procesu v Politice územního rozvoje ČR, aby kraj mohl být obcím rovnocenným partnerem.
 • aby po úřadě obíhala data a ne lidé - například při podávání žádosti o kotlíkové dotace již nemuseli lidé na podzim stát dlouhou frontu kolem krajského úřadu, ale mohli podat žádost elektronicky z pohodlí svého domova. Pro ty, kteří si s elektronickým podáním nebyli jistí, byla k dispozici telefonní informační linka a úředníci, kteří žadatelům pomohli, pokud potřebovali.
 • krajské dotační politice, aby podpořila kvalitu života a dostupnost služeb v celém regionu, nejen ve větších městech - pro rok 2022 se jí podařilo do krajské dotační politiky dostat o 66 milionů korun více než v roce 2021 a Kraj Vysočina tak bude rozdělovat rekordních 330 milionů korun pro obce, spolky i firmy na svém území.
 • zlepšení nabdíky pracovních míst na Vysočině, aby z kraje neodcházeli mladí a talentovaní lidé - vrátila proto například do dotační politiky kraje programy na rozvoj podnikatelů a inovací (program Rozvoj podnikatelů a Inovační vouchery), podporuje další rozvoj Vysoké školy polytechnické Jihlava a technologické projekty firem i studentů s důrazem na jejich uplatnění v praxi přímo na Vysočině.
 • férovému rozdělování národních a evropských dotací, aby tyto peníze pomáhaly opravdu tam, kde jsou potřeba - aby se již neopakovala situace, kterou způsobilo ministerstvo pro místní rozvoj u investičního nástroje REACT-EU, kdy namísto finanční pomoci všem nemocnicím zasaženým bojem s covidem, se dostaly peníze jen na ty, kteří nejrychleji klikli.

Čemu se věnuje jako vysočinská Pirátka?

 • úspěšně realizovala projekt Ženy Vysočiny - projekt rozjela nejprve z pirátského participativního rozpočtu a v roce 2021 ho dotáhla do prvních fyzických výstupů (web, kalendář, plakát) díky pirátskému fundraisingu
 • organizuje pravidelné úklidové akce v přírodě v rámci projektu Ukliďme Česko - v Telči už jich má za sebou celkem 5
 • vede krajský expertní tým pro oblast místního rozvoje a je členkou rezortního týmu místní rozvoj a veřejná správa

Životopis

Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, v bakalářském stupni v oborech Sociologie a Evropská studia, v navazujícím magisterském stupni pak v oboru Evropská studia se zaměřením na regionální politiku.

Již během studia nastoupila jako projektová manažerka do brněnského Jihomoravského inovačního centra, kde pracovala až do konce roku 2019. Vzdělávala se v oblasti projektového managementu, kdy se jí podařilo získat certifikát IPMA Level D, připravovala a koordinovala projekty ze strukturálních fondů i projekty mezinárodní. Spolupracovala se začínajícími firmami, konzultovala jejich business plány, pomáhala jim vyhledávat investory i mentory. V posledních letech se pak přímo podílela na implementaci Regionální inovační strategie JMK.

Od roku 2018 působila jako vedoucí Mediálního odboru Pirátů na Vysočině, pronikla do tajemství social media managementu a zdokonalovala se v tvůrčím psaní. V roce 2020 se stala lídryní kandidátky do krajských voleb, ve kterých Piráti skončili druzí, a z Hanky se stala první náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Ve svém volném čase ráda sportuje, čte knížky, hraje kroket nebo trajdá s dětmi v přírodě.

Veřejné funkce:

 • zastupitelka města Telče
 • statutární náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu, Fondu Vysočiny a NNO
 • místopředsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Telče
 • předsedkyně dozorčí rady Služeb Telč

Piráti:

 • od listopadu 2014 členka
 • od října 2020 předsedkyně MS Mikroregion Telčsko
 • kapitánka pirátské posádky na dračích lodích
 • spoluorganizátorka jihlavských SWAPů, organizátorka SWAPu v Telči

Piráti v minulosti:

 • vedoucí Mediálního odboru KS Vysočina
 • šéfredaktorka krajského vydání Pirátských listů

odkaz na pracovní kalendář

Kalendář