Kraj Vysočina získá 1,3 miliard z finančního nástroje REACT-EU

Kraj Vysočina získá 1,3 miliard z finančního nástroje REACT-EU

Jihlava, 3. prosince 2021 - I když to může znít poměrně jednoduše, skrývá se za informací o 10ti projektech vysočinských nemocnic za 1,3 miliard korun poměrně složitý příběh. Na jeho začátku stál příslib Evropské komise pomoci členským státům se zvládáním epidemie nemoci covid-19 pomocí finančního nástroje REACT-EU. Ten zařadilo ministerstvo pro místní rozvoj jako novou prioritní osu pod stávající integrovaný operační program a začalo vypisovat jednotlivé výzvy – pro hasiče, policii, záchranky a nemocnice. A tady přichází první zápletka – výzva č. 98 určená pro modernizaci a posílení odolnosti páteřní sítě nemocnic vstoupila po svém spuštění ve známost jako tzv. „klikačka“. Ačkoliv finanční pomoc měla zamířit do všech krajů a nemocnic, rozhodovaly o poskytnutí dotace setiny vteřiny podání, a tak se stalo, že nemocnice hned z několika krajů zůstaly pod čarou. A to včetně těch z Kraje Vysočina.

Proto se do celé záležitosti vložila Asociace krajů, kde se hejtmani a hejtmanky snažili nalézt možná řešení, jak z této nešťastné situace ven. Cíl byl jasný – asociace trvala na tom, aby podporu získaly všechny projekty, které splnily náležitosti výzvy pro poskytnutí podpory. Rozběhl se kolotoč jednání na všech úrovních, diskuse s MMR o nastavení dalších výzev a hledání dodatečných zdrojů pro uspokojení žádostí z výzvy 98. Pro všechny následující výzvy se díky tomu podařilo nalézt takové nastavení, aby byla podpora poskytnuta rovnoměrně mezi kraji a zároveň se část zbývající alokace stáhla do výzvy 98. Ani to však nestačilo na to, aby byly uspokojeny projekty ze všech krajů. Padaly návrhy na zapojení státního rozpočtu, ale to ministryně financí nechtěla slyšet. Začalo se čekat na výsledek voleb a případnou novou vládu.

Mezitím Evropská komise připravovala k odeslání tzv. druhou tranši nástroje REACT-EU pro členské státy (podporu z tohoto finančního nástroje totiž už na začátku roku rozdělila na 2 části), která pro ČR měla být zhruba ve výši 5,5 miliard korun. Asociace krajů se s MMR dohodla, že celá její výše bude použita pro výzvu č. 98. Kvůli zhoršující se epidemické situaci v Česku přišel alespoň z pohledu finanční podpory našich nemocnic happyend – Evropská komise „vypočítala“ výši druhé tranše pro ČR nakonec na 8,1 miliard korun, díky kterým bude možné podpořit opravdu všechny projekty nemocnic ze všech krajů. Tedy i všechny projekty nemocnic v Kraji Vysočina. Celkem se na Vysočině jedná o 6 projektů ve výzvě 98 za 1,1 miliard korun, 1 projekt Zdravotnické záchranné služby za 95 milionů korun, projekt Nemocnice Jihlava na Komplexní onkologické centrum za 150 milionů korun a 2 projekty nemocnic na rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování za necelých 50 milionů korun.

Proto bych na závěr tohoto příběhu chtěla poděkovat všem, kteří se na jeho dobrém konci podíleli. Ať už tím, že napsali a připravili velmi kvalitní projekty, že ve vyjednáváních hledali konstruktivní řešení a konsensus, že byli trpěliví, i když to nevypadalo dobře. Díky tomuto úsilí nemalého počtu lidí napříč celou republikou se tak podařilo dosáhnout kýženého cíle, který pocítí zejména pacienti v našich nemocnicích. Díky prostředkům z REACT-EU totiž může Kraj Vysočina rychleji modernizovat krajské nemocnice, pořídit nové přístrojové vybavení, nakoupit nové záchranky včetně přístrojů a poskytovat svým obyvatelům kvalitnější péči.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články