Hana Hajnová – poptávka po inovačních voucherech se zvyšuje i na Vysočině

Hana Hajnová – poptávka po inovačních voucherech se zvyšuje i na Vysočině

Jihlava, 8. dubna 2021 - Zastupitelé Kraje Vysočina na svém březnovém jednání schválili vyhlášení dotačního programu Inovační vouchery 2021, který se zaměřuje na podporu aktivit souvisejících s digitalizací výroby a inovacemi výrobních procesů. Firmy mohou v programu, který kraj podpořil celkovou částkou 3,5 milionu korun, žádat o podporu ve výši 50 až 200 tisíc korun, při minimálně 30% spolufinancování ze strany žadatele.

U příležitosti představení dotačního programu Inovační vouchery 2021 jsme vyzpovídali náměstkyni hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu, Fond Vysočiny a nestátní neziskové organizace Hanu Hajnovou (Piráti).

Po dvouleté přestávce se vrací dotační program Inovační vouchery. Zjišťovali jste si, jaký je u žadatelů zájem o tuto formu podpory pro firmy na Vysočině?

Inovační vouchery jsou v České republice už dobře zavedeným nástrojem podpory inovací v podnicích. Jsem proto ráda, že se nám jej podařilo na Vysočinu opět vrátit. Poptávku v území jsme si ověřovali v rámci jednání krajské rady pro inovaci nebo při loňském mapování zpracovatelského průmyslu v kraji. Poptávku nám potvrdili také zástupci Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, která v loňském roce otevřela unikátní kyber-fyzikální továrnu, která umí simulovat celou škálu procesů souvisejících s problematikou digitalizace výrobních procesů. Zároveň si u nich firmy čím dál více zadávají různé typy testování, zejména díky jejich certifikovaným laboratořím. A v neposlední řadě očekáváme zvýšenou poptávku po inovačních voucherech v souvislosti s podmínkami v novém programovacím období, kdy bude dotační podpora pro firmy podmiňována zaváděním digitálních technologií.

Na co konkrétně může být tato podpora využita?

Podpora bude poskytována na nákup služeb od výzkumných nebo poradenských institucí, souvisejících s inovací produktu, služby nebo procesu. Konkrétně se může jednat o vývoj software nebo hardware v souvislosti s vývojem nebo zavedením nového produktu, optimalizací výrobních procesů, aplikací nových materiálů a technologických postupů, designem nových výrobků nebo např. zpracováním expertního plánu digitalizace výroby. Seznam všech podporovaných typů služeb najdou podnikatelé již nyní na www.fondvysociny.cz v sekci „Podnikání a inovace“.

Digitalizace výroby je finančně náročný proces. Není alokovaná částka příliš nízká?

Digitalizace výroby je nejenom finančně, ale i logisticky náročný proces. Firma si musí velmi dobře naplánovat, kde s digitalizací začne, jak vše propojí na své stávající systémy, zda a v jakém horizontu se jí tato investice vrátí a co jí celkově přinese. Proto je velmi důležité dobře zmapovat prostředí a individuální potřeby dané firmy a podle toho připravit kvalitní plán samotné digitalizace. A to je místo, kam s krajskou podporou míříme primárně – ukázat firmám na Vysočině, že téma digitalizace výroby je tématem i pro ně a že pokud s ním chtějí pomoci, mohou využít inovační voucher a připravit si expertní plán digitalizace přímo na míru své firmě.

Chápu, že když minulé krajské zastupitelstvo vyhlásilo program Inovační vouchery, Piráti u toho nebyli. Přesto, víš o příkladech firem, kterým tento program pomohl?

Předchozí program krajských inovačních voucherů na Vysočině jsem sledovala spíše z dálky. Vybavuji si, že když byl vyhlášen naposledy v roce 2018, tak o něj příliš velký zájem nebyl (přišlo jen 8 žádostí o podporu a vyčerpala se zhruba polovina finanční alokace), což se nám doufám letos podaří změnit. Vím o několika příkladech, které s podporou inovačního voucheru realizovali na VŠPJ, s konkrétní podpořenou vysočinskou firmou jsem se ještě osobně bohužel nesetkala. Ale byla bych ráda, kdybychom z letošní výzvy dokázali vytvořit „galerii“ případových studií, díky které bychom mohli prezentovat konkrétní podpořené projekty a zvýšit tak povědomí na Vysočině o příležitostech, které spolupráce s výzkumným sektorem může firmám přinést.

Chystá se Kraj Vysočina podpořit firmy a podnikatele i dalšími programy?

Hodně nyní diskutujeme o podpoře v oblasti cestovního ruchu, kde vidíme, že pandemie na podnikatelský sektor dopadá velmi silně a rádi bychom proto, stejně jako v loňském roce, podnikatele v cestovním ruchu podpořili. Aktuálně finišujeme dva konkrétní nástroje podpory, které představíme na nejbližším jednání krajské rady a následně pak i na jednání krajského zastupitelstva, které proběhne v květnu.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články