Krajské zastupitelstvo

PIRÁTSKÝ KRAJSKÝ ZASTUPITELSKÝ KLUB


Volební program 2020 - 2024

zivotni-prostredi

VYSOČINA ŽIVÁ

Životní prostředí sdílíme všichni a na jeho stavu závisí i naše svoboda. Znečištěné ovzduší omezí naši svobodu vycházet. Důsledkem znečištěné půdy bude omezení pitné vody. Vyrazíme ven a budeme hledat místa, příležitosti a opatření, která pomohou zlepšit nakládání s vodou v naší krajině i ve městech.

Zdravá příroda je důležitější než peníze. Budeme účinně předcházet podobným kalamitám, jako je ta kůrovcová. Úrodnou půdu zachováme pro naše děti. Blíže k přírodě budeme i díky využití nových technologických inovací. Budeme rádi, když se k této cestě připojíte.

více


bezpecnost-social-zdravotnictvi

VYSOČINA PRO LIDI

Aby byla Vysočina plná života a lidé z ní neodcházeli, je potřeba začít řešit příčiny regionálních problémů, nikoliv jejich následky. Naším cílem je spokojený občan, který má dobrou práci, do které se pohodlně dostane. Jeho děti budou žít ve zdravém prostředí, budou si vybírat z široké nabídky kvalitních škol a zájmových aktivit.

Zaměříme se na zlepšení života i v těch nejmenších obcích, na budování infrastruktury, na podporu podnikání a kvalitní školství. Dobré vztahy a vzájemná sounáležitost mají klíčový význam pro to, jak se nám zde na Vysočině žije.

více


zdravotnictvi

VYSOČINA ZDRAVÁ

Základem kvalitní zdravotní péče je její časová a dojezdová dostupnost. Dostupnost je ovlivněna dostatečným množstvím lékařů a zdravotního personálu. Z toho důvodu budeme prosazovat programy pro zajištění zdravotního personálu v kraji, a to včetně zubní, lékařské a lékárenské dostupnosti.

Zaměříme se také na efektivní a dobře manažersky zvládnuté řízení nemocnic a poskytované péče. Budeme hledat cesty, jak zjednodušit a snížit nežádoucí administraci. Ta zdržuje naše lékaře od opravdové péče o pacienty.

více


socialni-pece

VYSOČINA PEČUJÍCÍ

Rozvojem sociálních služeb přispějeme k tomu, aby každý občan Kraje Vysočina mohl uplatnit svůj potenciál, přispívat společnosti a důstojně trávit i chvíle, kdy podporu a pomoc potřebuje on sám.

Organizace poskytující sociální služby v jednotlivých městech a obcích Vysočiny si zaslouží naši plnou podporu. Tyto organizace totiž nejlépe vědí, jaké služby jejich klienti potřebují a využívají, a které služby jsou naopak nedostatkové a nevyhovující. Týká se to služeb pro seniory, rodiny, děti nebo hendikepované.

Důležitým tématem je pro nás i financování sociálních služeb a férové ohodnocení sociálních pracovníků.

více


skolstvi

VYSOČINA VZDĚLANÁ

Vzdělání je jedním z našich základních práv. Aby mohlo co nejlépe naplňovat svoje poslání, je potřeba mu věnovat pozornost a péči. A to rozvojem přirozené tvořivosti, podporou svobodného myšlení a výchovou k demokracii.

Školství musí být dostupné pro všechny, dobře a efektivně financované a musí jít s dobou. Proto se budeme soustředit na zachování škol místo jejich slučování. Budeme hledat nové příležitostí pro jejich rozvoj. Budeme budovat strategická partnerství.

více


doprava-infrastruktura

VYSOČINA DOSTUPNÁ

Dostupná a kvalitní doprava by měla být základem dobře fungujícího kraje. Kraj Vysočina, to není jen dálnice a tranzitní doprava. Region potřebuje dobrou dopravní obslužnost i do té nejmenší obce. Vnímáme jako klíčové, aby se děti dostaly bezpečně do školy i jiným dopravním prostředkem, než autem. Chceme regionální silnice bez děr a výmolů.

Budování vysokorychlostní infrastruktury je velkou příležitostí pro Vysočinu a její obyvatele. Aktivně se zasadíme o to, aby se Vysočina této příležitosti chopila a naši občané měli možnost ji využívat. Velkou výzvou je pro nás napojení vysokorychlostní tratě na dopravu v kraji tak, aby byla dostupná i z okrajových oblastí.

více


otevrena-radnice

VYSOČINA OTEVŘENÁ

Úřad má být otevřený pro obec i občana a naplno využívat výhod moderní digitální doby. Budeme prosazovat, aby veřejná správa byla přehledná a jednoduše dostupná z počítače nebo mobilu. Je důležité, aby moderním otevřeným úřadem obíhala data, a ne občané marně hledající svého úředníka.

Atraktivní kraj je takový, který umí jít s dobou, a který umí využívat technologické příležitosti. Podpoříme obce v kraji bez ohledu na jejich velikost v hledání chytrých řešení pro jejich lepší fungování. Díky digitalizaci změníme neprostupnou úřednickou džungli na přívětivý systém.

více


transparentnost

VYSOČINA TRANSPARENTNÍ

Protože peníze jsou vždy až na prvním místě, tak se zasadíme o maximálně transparentní a efektivní nakládání s krajskými prostředky. Budeme se soustředit na omezení dluhového financování a s tím související strategické plánování výdajů krajského rozpočtu.

Občané kraje by měli mít snadný přístup k informacím o tom, jak na tom kraj po finanční stránce je a za co utrácí. Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet, koncepční strategické plánování, veřejná kontrola, osobní odpovědnost politiků i úředníků je pro nás prioritou.

více


kultura

VYSOČINA KULTURNÍ

Lidé jsou tvorové kulturní. Ti, kteří žijí na Vysočině, to jistě rádi potvrdí. Náš kraj vyrůstá z hlubokých kulturních tradic a odjakživa v něm žili lidé šikovní a tvořiví. Naším cílem je podporovat kulturu a lidi, kteří ji vytvářejí.

Budeme chránit naše regionální kulturní dědictví a hmotné i nehmotné památky. Podporu si zaslouží také knihovny, galerie, divadla či muzea, splňující podmínky průhledného hospodaření. Podpoříme svobodnou a pestrou kulturu pro všechny generace.

více


turistika

ZAŽÍT VYSOČINU

Nové zážitky, odpočinek, dobré jídlo a pití, krásná příroda, jedinečné historické památky, lidové zvyky a tradice. To je Kraj Vysočina z pohledu jeho návštěvníků. Zaměříme se na to, aby byl turistický ruch pro kraj opravdu přínosný a nepřinášel turistům nepříjemnosti.

Naší prioritou je vzájemné propojení cestovního ruchu, marketingu a služeb. Velkou výzvu vidíme v materiálním, finančním a informačním propojení na ose kraj – samospráva (obec) – podnikatel – turista. Cílem je z jednodenního návštěvníka vytvořit dlouhodobého, vracejícího se turistu.

více


bezpecnost

VYSOČINA BEZPEČNÁ

Vnímáme Vysočinu jako bezpečné místo pro život. Takové místo bychom rádi předali i našim dětem. Našimi prioritami jsou informovanost, prevence místo represe i podpora spolkového života v místních komunitách. Právě dobré sousedské vztahy jsou mnohdy funkčnějším řešením než úřední mechanismy.

Zločinu je lépe předcházet, než ho trestat. Zaměříme se na systematickou prevenci kriminality ve všech oblastech života. Nedílnou prioritou bude podpora integrovaného záchranného systému, včetně koordinace s dobrovolnými hasiči a krajskými krizovými centry.

více
Sledujte nás na Facebooku Sledujte naše fórum