Text vyšel v rámci sloupku zastupitelů v novinách Kraje Vysočina.

V poslední době se ke mě donesl názor, že Kraj Vysočina svým hasičům neposkytuje dostatečnou podporu. Opak je však pravdou a čísla hovoří jasně. V roce 2023 krajské zastupitelstvo schválilo finanční podporu ve výši přesahující 30 milionů korun! Tato suma nebyla rozházena bez cíle. Je strategicky využita na projekty, které přímo posilují akceschopnost hasičských jednotek a je fér říct, že velká část prostředků jde ruku v ruce s dotačním programem generálního ředitelství HZS ČR.

Nejčastější podpora směřuje na nákup nového dopravního vozidla nebo požárního přívěsu, dále kraj přispívá na výstavbu požárních zbrojnic nebo nákup nových cisternových stříkaček. Podpora nejde ale jen na vybavení jednotek. Kraj ze svého rozpočtu podporuje i zájmové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a to za účelem prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí.

Díky této podpoře můžou dobrovolní hasiči pořádat okrskové, krajské a okresní soutěže v požárním sportu, nakoupit si vybavení, pracovat s mládeží a být tak důležitým stavebním kamenem nejen v oblasti požární ochrany, ale i komunitního života našich obcí. I proto jsem kvitoval navýšení dotačního programu Fondu Vysočiny pro hasiče na rok 2024 o další milion korun a i nadále se budu zasazovat o podporu a spolupráci dobrovolných i profesionálních hasičů s Krajem Vysočina.