Jihlava, 22. 2. 2023 - Ve dnech 15. – 16. února proběhl na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem tzv. Ideathon neboli intenzivní čtyřiadvacetihodinový workshop, na němž žáci hledají, vymýšlí a obhajují inovativní nápad na základě výzev firemních partnerů. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 16 tříčlenných týmů ze středních škol napříč Krajem Vysočina, přičemž vítězné týmy získaly hodnotné ceny a zpravidla také budoucí spolupráci s partnerskými společnostmi.

Navrhovateli letošních výzev byly společnosti Microsoft CZ, Skupina ČEZ a IP POLNÁ s návrhy: využití AI ve vzdělávání, aktivity na podporu rozvoje energetické gramotnosti, koncept udržitelných budov. Firmy, které v rámci Ideathonu nabídly žákům také své workshopy, poskytovaly týmům po celou dobu trvání akce pomoc mentorů. Společnost ČEZ pak v rámci doprovodného programu prezentovala návštěvu jaderného reaktoru s využitím virtuální reality. Ideathon, kromě navrhovatelů výzev, podpořily i další firmy, například PKS Stavby, DEL a samozřejmě i Kraj Vysočina. Vítězné týmy si odnesly dárkové poukázky, Xbox nebo iPhony.

Konceptem Ideathonu není pouze navázání kontaktu na úrovní firma – škola – žák, ale i rozvoj prezentačních dovedností, spolupráce v týmu nebo práce pod časovým tlakem. Je třeba dodat, že prezentace letošních výzev probíhala v angličtině.

„Zkušenosti ze západních zemí ukazují, jak značně se zaměstnavatelé podílí na zajišťování samotného vzdělávání a výrazně jednotlivé školy a jejich žáky podporují. Naštěstí lze říct, že i v tomto směru se začínají prolamovat ledy také v české společnosti a podle odezvy od ředitelů škol mají budoucí zaměstnavatelé daleko větší tendenci spolupracovat se školami, podporovat středoškoláky a ne jen čekat na absolventy,“ říká radní Kraje Vysočina pro školství, sport a IT Jan Břížďala, který se Ideathonu ve středu i ve čtvrtek zúčastnil.

„Podle zpětných vazeb od účastníků soutěže, škol i firemních partnerů je Ideathon vhodnou platformou pro podporu rozvoje potenciálu každého žáka a networking mezi účastníky i firemními partnery. Proto pro příští rok plánujeme akci zopakovat,“ dodává Břížďala.

Jako zvláštní cenu si Kraj Vysočina pro trojici vybraných účastníků soutěže připravil voucher na účast na znalostní technologické cestě na Taiwan, která se odehraje v polovině března 2023. Za tímto účelem byli vybráni tři soutěžící napříč týmy, kteří dovršili věk 18 let, ovládají na komunikativní úrovni anglický jazyk a dokázali oslovit porotu svými prezentačními schopnostmi a inovativními nápady.

Děkujeme všem partnerům Ideathonu. Kromě Kraje Vysočina a firemních partnerů, Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, městu Bystřice nad Pernštejnem, jmenovitě panu starostovi Mgr. Martinu Horákovi, a Ing. Josefu Klementovi, senátorovi za Žďársko.