Jan Břížďala - Prioritou musí být návrat žáků do škol

Jan Břížďala - Prioritou musí být návrat žáků do škol

Jihlava, 19. února 2021 - V minulém týdnu se velmi aktivně řešila otázka prodloužení či opětovného vyhlášení nouzového stavu. Vláda ČR na základě žádosti všech hejtmanů a primátora hlavního města Prahy vyhlásila nový nouzový stav s účinností od 15. února. Tomu předcházely rozsáhlé diskuze, v rámci kterých se řešily priority pro následující dny. Shoda panovala na hledání cest pro urychlený návrat žáků do školních lavic.

Počínaje 1. březnem by se měli do škol postupně vracet žáci a studenti závěrečných ročníků středních a vyšších odborných škol, obnovovat by se měla praktická výuka a nastoupit by dále měli také deváťáci. Podmínkou prezenčního vzdělávání bude pravidelné antigenní testování.

Od loňského března se většina žáků ve školách potkávala zhruba po dobu 3 měsíců, většinu času byli jen odkázáni na distanční výuku a kontakt mezi nimi byl značně omezen. Jaké dopady do vzdělanosti populace bude mít distanční vzdělávání, se teprve ukáže s odstupem času. Omezení praktické výuky rozhodně ovlivní zručnost a dovednosti mnoha učňů. Již nyní je možné v mnoha případech vnímat, že především u mladších žáků má omezený fyzický kontakt i značné sociálně psychologické dopady. Bohužel stávající situace navíc prohlubuje rozdíly ve vzdělávání a posiluje závislost výsledků žáka na jeho sociálněekonomickém statusu.

Distanční výuka nepochybně přispěla ke zvýšení digitální gramotnosti žáků, studentů a učitelů či přispěla k otevření diskuzí o obsahu a rozsahu probíraného učiva. V tuto chvíli je však snad snem celé společnosti brzký návrat žáků do škol, které hrají významnou roli vzdělávací i komunitní.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články