Jan Břížďala - Maturity nelze zneužívat pro politickou kampaň

Jan Břížďala - Maturity nelze zneužívat pro politickou kampaň

Jihlava, 10. března 2021 - V posledních dnech je velmi aktivní diskuze ohledně formy a obsahu maturitních zkoušek. Premiér Andrej Babiš hned v počátku přišel s návrhem úředních maturit, čímž by došlo v letošním roce ke zrušení těchto zkoušek. Svými dalšími výroky zpochybnil význam maturit, především s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce. Nepřímo tak zaútočil na vzdělávací systém jako takový a zpochybnil jeho kvalitu i důležitost.

Na úvod je nutné říct, že se dlouhodobě vedou diskuze o koncepci a směřování maturitních zkoušek. Jejich úpravy však musí vycházet z rozvážné diskuze mezi jednotlivými aktéry. Především je pro takové změny nutné sehnat podporu napříč politickým spektrem, aby se minimalizovaly změny ve vzdělávacím systému v závislosti na konkrétní politické reprezentaci. Jak se v minulosti mnohokrát ukázalo, změny ve školství nelze dělat unáhleně a bez širší diskuze.

Triviální návrhy na zavedení úřední maturity můžeme bez další diskuze se zástupci z oblasti školství považovat za populistické a právem je lze vysvětlovat jako součást zahájené předvolební kampaně. Alarmující jsou protichůdná vyjádření směrem k široké veřejnosti, a to ze strany jednotlivých členů vlády. Ředitelé škol a učitelé jsou zodpovědní za vzdělávání žáků, včetně jejich přípravy k maturitním zkouškám. Rozhodně většina z nich odvádí svoji práci kvalitně a také žáci si uvědomují nezbytnost a povinnost distančního vzdělávání za stávající situace.

Ani zástupci ministerstva školství, školských asociací a další aktéři v této oblasti nevylučují možnost úprav formy či rozsahu učiva v rámci maturitních zkoušek. Nelze však k dalším diskuzím přistupovat bez předchozího projednání takovýchto záměrů a zneužívat tak školství pro svoji vlastní politickou kampaň.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články