Kraj podpoří stavbu nových kolejí Vysoké školy polytechnické

Kraj podpoří stavbu nových kolejí Vysoké školy polytechnické

Jihlava, 25. ledna 2022, Vizualizace zdroj: A 32 spol. s r. o. - Vysoká škola polytechnická Jihlava představila projekt pro výstavbu nových vysokoškolských kolejí. Na rozvojových pozemcích ve Fritzově ulici tak do 4 let vyroste moderní pětipodlažní objekt. Koleje s kapacitou 200 lůžek podpoří Kraj Vysočina částkou 90 milionů korun.

Na nevyužité ploše poblíž okresního soudu, tedy nedaleko od jihlavské polytechniky, vznikne do čtyř let nové ubytování pro studenty či akademiky. Cena dvouetapového projektu, jehož výhodou je, že jej lze realizovat po etapách v závislosti na možnostech investora, vyjde na více než 300 milionů korun, přičemž necelou třetinu poskytne Kraj Vysočina.

„Kraj vnímá VŠPJ jako strategického partnera jak v oblasti regionálního rozvoje, tak v oblasti školství i při posilování konkurenceschopnosti celého Kraje Vysočina. To dokládá dosavadní bohatá a úspěšná spolupráce v oblastech nejen vzdělávání, ale i podpory výzkumu, vývoje a inovací a prohlubování spolupráce s aplikační sférou, firmami a výzkumnými organizacemi v regionu. V současnosti se společně zaměřujeme na zmírňování odlivu mladých a kvalifikovaných lidí z regionu,“ říká Hana Hajnová (Piráti), 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj, územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny a NNO.

Aktuální kapacita ubytování pro účely Vysoké školy polytechnické Jihlava je 160 lůžek ve vlastních nebo pronajatých objektech. Avšak vybavení, zabezpečení a technický stav budov je na hraně životnosti. „Vysoká škola polytechnická Jihlava je aktuálně jedinou vysokou školou v Kraji Vysočina. V posledních letech se rozvíjí její potenciál velmi dynamicky, je viditelná i díky výzkumným a podnikatelským projektům. Pro zvýšení její konkurenceschopnosti je však nutné podpořit také rozvoj služeb pro studenty, včetně nových vysokoškolských kolejí,“ doplňuje radní pro školství, mládež a sport, informatiku a komunikační technologie Jan Břížďala (Piráti).

Návrh finanční podpory pro nové vysokoškolské koleje VŠPJ musí ještě svým rozhodnutím posvětit krajské zastupitelstvo.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články