Stavební řízení urychlí digitalizace, ne centrální úřad za miliardy

Stavební řízení urychlí digitalizace, ne centrální úřad za miliardy

Jihlava, 20. července 2021 - V minulém týdnu došlo ke schválení nového stavebního zákona. Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto, které bylo velice výrazné. Při projednávání zákona v Senátu ho nepodpořil vůbec nikdo, dokonce pro něj nehlasovali ani senátoři za vládní strany. To samotné by již mělo být alarmující. Přijímat takto důležitý zákon 3 měsíce před sněmovními volbami způsobem, že se většinou 105 hlasů protlačí legislativním procesem, nepřispívá k posílení důvěryhodnosti nového opatření.

Nový stavební zákon se připravuje několik let, avšak hlavní slovo při jeho tvorbě neměly dle jeho znění samosprávy (obce a kraje), ale především organizace typu Hospodářské komory ČR. Můžeme skutečně se znepokojením pozorovat, jak je dlouhá doba stavebního řízení v České republice, avšak centralizace povolování staveb a vytvoření úřadu na národní úrovni za miliardy Korun není efektivní cestou k řešení této situace. Úředníkům na národní úrovni bude zcela jistě chybět povědomí o regionálních kontextech plánované výstavby, což může působit dokonce kontraproduktivně a odpadá zde i možnost častých neformálních konzultací dalšího postupu ze strany investora staveb.

Samotný proces stavebního řízení v současnosti skutečně příliš nezapadá do 21. století. Stavebník si nechá vytvořit projekt a ten musí samostatně zasílat dotčeným orgánům s žádostí o vyjádření – územnímu plánování, hasičům, hygieně, životnímu prostředí, správcům sítí a dalším dotčeným subjektům. Současně musí vypořádávat jednotlivé připomínky a případně na základě nich i upravovat samotný projekt. Navíc některá stanoviska na sebe navzájem navazují, a tak se celý proces mění spíše v sérii žádostí o získání vyjádření ke stavebnímu záměru. Bohužel mezi úřady tak nekoluje projektová dokumentace, ale stavebník s projektovou dokumentací. Tomuto může výrazně pomoci digitalizace stavebního řízení, kdy by se projekt nahrál na jednu platformu a jednotlivé úřady by do ní vkládaly přímo svá stanoviska.

Některé utility již v současnosti nabízí možnost jednoduchého získání stanovisek z pohodlí domova. Smutnou realitou je, že nevznikly z podnětu státu, ale plně v soukromém sektoru. Kraj Vysočina nabízí svým stavebníkům na svém území bezplatné využití systému, který získává přímo stanoviska od správců sítí. Tento systém budeme chtít doplnit také o další orgány, přičemž začneme odbory samotného krajského úřadu. Investor stavby v tomto případě pouze nahrává jednou svoji projektovou dokumentaci, systém ji automaticky předává všem dotčeným subjektům a stavebník si jen stahuje obdržená stanoviska. To vše probíhá v intervalech několika minut, nejvýše dní. Rozvoj digitalizace celého procesu má svůj význam a může být hlavní oporou urychlení procesu výstavby.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články