Říjen ve Sněmovně z pohledu Jana Pošváře

Říjen ve Sněmovně z pohledu Jana Pošváře

Praha, 8. listopadu 2019 - Říjen začal ostrou a dlouhou debatou na Zemědělském výboru v Poslanecké sněmovně, kde se celé dopoledne mluvilo o škodách napáchaných hrabošem polním. I přes náš odpor bylo výsledkem usnesení, kde výbor žádá Ministerstvo životního prostředí, aby povolilo na kritických místech aplikaci jedu STUTOX II a připravilo národní dotační titul za účelem kompenzace alespoň části ztrát, které vznikly zemědělcům v postižených oblastech. Tradice v zabíjení krajiny a odměňování za špatné hospodaření bohužel nekončí.

Sněmovna začala projednávat rozpočet a vládní návrhy zákonů s rozpočtem nepřímo související, většinou díky tomu, že příjmy z těchto zákonů vláda již zahrnula do plánovaného rozpočtu. Protože koalice se rozhodla prosadit svoje návrhy na sílu, Sněmovna byla víceméně paralyzována nekončící debatou, kdy opozice poukazovala na rozpory mezi vyřčenými cíly a návrhy zákonů, které směřují k cílům naprosto jiným. Největším úletem je vládní boj proti hazardu tím, že u nejnebezpečnějšího typu ponechává stávající sazbu zdanění a naopak u toho nejméně nebezpečného sazba vzrostla a to z 23 % na 35 %.

Co ale naopak bylo v říjnu pozitivní, bylo předložení zahrádkářského zákona, který Piráti předložili společně s dalšími poslaneckými kluby vyjma ODS a TOP09. Plním tak náš programový bod, kde jsme se zavázali, že ochráníme zahrádkářské osady před tlakem developerů. Zahrádkářská činnost je společensky významná, neboť zvyšuje zájem veřejnosti o ekologii, zlepšuje potravinovou soběstačnost a nevyvratitelné jsou i pozitivní vlivy na naše zdraví jak to fyzické, tak to duševní.

V průběhu října také proběhlo několik zajímavých akcí. V Pelhřimově se odehrálo setkání Pirátů a jejich příznivců se mnou. V sobotu 19. října jsem byl sázet lesy nové generace v Pelestrově u Havlíčkova Brodu. V pondělí 21. října v Jihlavě pokračoval protest a vyjádření solidarity s Rojavou, která čelila invazi tureckých vojsk. Vysvětloval jsem postoj parlamentu a na místě jsem spolu s ostatními podepsal petici, která požaduje, aby vláda České republiky okamžitě uvalila přísné ekonomické sankce na tureckou republiku do doby, než bude zastavena turecká agrese vůči severní Sýrii a turecká vojska se stáhnou zpět na území Turecka.

Účastnil jsem se také několika zajímavých seminářů. Nejprve na semináři k zákazu drezury volně žijících druhů zvířat v cirkusech jsem sledoval souboj zástupců cirkusů a ochránců zvířat. Nebude pro vás překvapením, že já se řadím k ochráncům zvířat a argumenty pro zachování drezury mě nepřesvědčily. Po jedné z mimořádných schůzí se konal seminář o pozemkových úpravách a tedy o práci s naší krajinou, a na konci měsíce se konal seminář o chovu hospodářských zvířat v klecových chovech, který jsem organizoval společně s kolegyní z výboru. Diskuse na něm se vedla v odborné rovině i přes nemalé snahy zastánců klecových chovů přesunout se do roviny osobní. Zazněla jasná fakta a potvrdilo se mi, že klecový chov slepic nemá v moderním zemědělství své místo.


Související odkazy:

Záznam ze semináře o klecových chovech

Profil Jan Pošvář

Piráti pracují


Kontakt pro média:

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články