Přednost dostaly velké kraje a fakultní nemocnice. Komentář Hany Hajnové k vakcinační strategii ministerstva zdravotnictví

Přednost dostaly velké kraje a fakultní nemocnice. Komentář Hany Hajnové k vakcinační strategii ministerstva zdravotnictví

Jihlava, 19. ledna 2021 - Původní slib ministerstva zdravotnictví, který určoval přerozdělení vakcín do krajů, vzal rychle za své. Ministerstvo zdravotnictví nesplnilo svůj avizovaný slib a malým krajům bez fakultních nemocnic dodalo menší množství vakcín, než slibovalo.

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS) dostal jasnou odpověď od ministra zdravotnictví, že upřednostněny „byly velké kraje a zcela mimo dohodnutý systém byly vakcínou zásobovány především fakultní nemocnice zřizované státem. Menší kraje srovnatelné velikostí s Vysočinou – Zlínský kraj, Ústecký, Liberecký… dostaly každý 3 % vakcíny z celého množství dodávek pro ČR, některé kraje například Pardubický nebo Karlovarský ještě o něco méně,“ řekl Schrek.

Svůj komentář k tomuto zásadnímu problému zveřejnila také 1. náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti).

„Distribuci vakcín do krajů určuje a řídí stát, respektive ministerstvo zdravotnictví a bohužel se ukázalo, že přerozdělování do krajů neprobíhá podle počtu obyvatel, jak bylo původně avizováno. Přednost při distribuci dostaly evidentně velké kraje a fakultní nemocnice, které obdržely násobně více dávek vakcíny než kraje, které fakultní nemocnici nemají. To je bohužel i případ Kraje Vysočina. Dnes to řešil hejtman Vysočiny s panem premiérem i ministrem zdravotnictví a bylo nám přislíbeno, že toto znevýhodnění bude postupně narovnáno,“ doplňuje Hana Hajnová.

„Termíny jsou a budou vypisovány podle počtu dodaných vakcín. Kraj Vysočina obdržel k dnešnímu dni necelých 6 tisíc dávek očkovací vakcíny. Prioritní skupina, která se má očkovat nyní a zahrnuje jak zdravotníky, tak seniory nad 80 let, čítá na Vysočině zhruba 40 tisíc osob. Z toho jednoduchou matematikou vychází, že nám k proočkování této skupiny chybí 34 tisíc vakcín na první dávku a cca 40 tisíc na doočkování dávkou druhou,“ vypočítává Hajnová.

Problémy s nedostatkem očkovacích vakcín nejsou jedinou nepříjemností, kterou musí kraje respektive registrovaní senioři řešit. Na neustále se objevující zmatečné informace o termínech očkování zareagoval Kraj Vysočina, který za ministerstvo zdravotnictví dočasně převezme informování o termínech očkování.

„Snažíme se hasit problémy, které vznikají jak z aktuálního nedostatku vakcín a tím pádem i nedostatku očkovacích termínů pro seniory, tak i problémy, kdy si centrální registr „nepovídá“ s registračním softwarem od soukromé firmy. Kvůli tomu například nechodí registrovaným seniorům žádné upozornění, že se v systému objevily nové očkovací termíny. To zjistí jedině tak, že rezervační systém pravidelně kontrolují, což nepokládáme za žádoucí řešení. Než se toto podaří vyřešit ministerstvu zdravotnictví v samotném systému, budeme se snažit jako kraj informovat veřejně o tom, kdy a kolik termínů na očkování bude“ říká 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová.

„Závěrem bych chtěla i touto cestou požádat naše spoluobčany o trpělivost. Kraj Vysočina nemá aktuálně dostatek vakcín pro to, abychom nabídli termín očkování pro všechny naše registrované seniory. Děláme maximum pro to, abychom vakcíny zajistili, aby menší kraje a jejich obyvatelé nebyli diskriminováni a i naši senioři byli naočkováni v co nejkratším možném čase,“ dodává Hana Hajnová.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články