Podpoříme seniory v každodenním životě

01. 10. 2020
Podpoříme seniory v každodenním životě

Na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů. Řada iniciativ po celé republice v tomto období pořádá koncerty, výstavy, diskuse, divadelní představení a další kulturní akce, jejichž smyslem je podpora mezigenerační spolupráce a představení seniorů jako sebevědomé a respektované součásti naší společnosti.

I my toto období využíváme jako příležitost pro vyjádření úcty našim seniorům. Jako Piráti si uvědomujeme, že zejména v dnešní době patří mezi nejohroženější skupinu a záleží nám na tom, abychom je jako společnost dokázali ochránit.

Druhou stranou stejné mince je ale izolace a osamění, jimž mnoho seniorů čelí. Z pozice krajských zastupitelů proto chceme podporovat rozvoj seniorských spolků, komunitních center i na menších obcích, rozvíjet programy v rámci prevence kriminality nebo podporovat aktivní pohyb a trávení volného času. Skvělým příkladem může být Vírská univerzita třetího věku, kterou organizuje pirátský starosta Ladislav Stalmach.

Jako klíčové se ukazují dobrovolnické programy, které dokáží propojit různé generace a mladým lidem dokáží představit inspirativní osobnosti z řad seniorů.

I ve stáří se toho dá hodně zažít! Více zde.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články