Mladá univerzita prožila nevšední prázdninový týden v Raabsu a Jihlavě

Mladá univerzita prožila nevšední prázdninový týden v Raabsu a Jihlavě

Jihlava, 10. srpna 2021 - Další ročník Mladé univerzity Waldviertel – Vysočina byl v závěru minulého týdne zakončen tradiční akademickou slavností v areálu farního sídla Lindenhof v Raabs an der Thaya, kde si 52 účastníků převzalo své diplomy za úspěšné absolutorium. Letošní 12. ročník prázdninového setkání českých a rakouských dětí na téma Svět vzhůru nohama opět nabídlo řadu zajímavých přednášek, kreativních workshopů, sportovních aktivit i her a zábavy. Za Vysočinu přijeli studenty na závěrečnou slavnost podpořit krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala a radní Kraje Vysočina pro mezinárodní vztahy Roman Fabeš.

Čtyři dny Mladé univerzity se vždy konají na rakouské straně v Raabsu an der Thaya, středa je pravidelně určena pro celodenní výlet do Kraje Vysočina. Dopolední přednášky z oblasti fyziky, robotiky, chemie, ekologie, historie, medicíny nebo designu i letos obstarali lektoři z praxe, kteří patří ke špičkám ve svém oboru, a všechny nabyté vědomosti z dopoledních přednášek si pak děti vyzkoušely prakticky na odpoledních workshopech. A ani tentokrát nechybělo oblíbené sportovní klání v olympijském duchu nebo návštěva bazénu v Raabsu.

Den v Kraji Vysočina strávili účastníci v sídle kraje, kde je čekalo například interaktivní představení a optická dílna Úžasného divadla fyziky nebo trénování mozku pomocí nejrůznějších her, přístrojů i počítačových programů. Někteří se vydali za zvířaty do jihlavské ZOO nebo v oděvním ateliéru umělecko-průmyslové školy v Heleníně vyrobili ze starého oblečení vlastní nové módní kousky. „Z reakcí dětí bylo zřejmé, že si česko-rakouské setkání opravdu užily a vůbec nevadilo, že ve svém volném čase usedly do pomyslných školních lavic. Možná o to víc, že většinu školního roku musely strávit u monitoru počítače, pro ně byla příležitost učit se tak zvaně naživo, vítaným prázdninovým zpestřením,“ zhodnotil po závěrečné akademické slavnosti radní Jan Břížďala a doplnil, že Kraj Vysočina chce podporovat konání Mladé univerzity Waldviertel – Vysočina i v budoucnu.

Jak připomněl radní Roman Fabeš, myšlenka uspořádat Mladou univerzitu Waldviertel – Vysočina vznikla v roce 2009 po Dolnorakouské zemské výstavě, která se vůbec poprvé konala za hranicemi Dolního Rakouska, konkrétně ve městech Horn, Raabs a na Vysočině v Telči. Cílem prázdninového kempu je podpořit spolupráci obou regionů, prohlubovat vzájemné kontakty a zvýšit zájem o dění na obou stranách hranice.

V pořadí už 13. Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina se uskuteční příští rok v termínu od 7. do 11. srpna 2022.

www.jungeuni-waldviertel.at


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE