Kraj Vysočina rozdělí 119 milionů na výměnu starých kotlů za nové

Kraj Vysočina rozdělí 119 milionů na výměnu starých kotlů za nové

Jihlava, 22. června 2022 - Kraj Vysočina získal od Ministerstva životního prostředí částku 119 milionů korun, která by měla pokrýt více než 666 žádostí o výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové, ekologické zdroje tepla v nízkopříjmových domácnostech.

„Rada Kraje Vysočina včera vyhlásila pravidla pro poskytování kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Žadatelé mají dostatek času se seznámit jak s pravidly, tak s přílohami, které musí k žádosti doplnit. Samotný příjem žádostí spustíme 1. srpna, elektronicky, s tím, že žadatelé si budou moci svoji žádost opět připravit v elektronickém formuláři dopředu,“ uvedla po jednání krajské rady Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Oproti předchozím kolům kotlíkových dotací bude nově podpora zaměřena na domácnosti s nižšími příjmy. Žádat mohou majitelé rodinných domů a bytových jednotek v bytových domech a dále také majitelé trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou vytápěny kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje minimálně 3. emisní třídu.

Pro splnění podmínky „nízkopříjmovosti“ bude muset žadatel prokázat, že průměrný čistý příjem každého člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Povinnost prokazovat příjmy se nevztahuje na následující žadatele:

  1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

  2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let.

  3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení.

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

„Pokud mají žadatelé pochybnosti, zda jsou způsobilí si žádost o dotaci podat nebo potřebují poradit s přípravou žádosti, mohou využít některý z plánovaných informačních seminářů, které budou probíhat od 27. června do 25. července ve všech patnácti obcích s rozšířenou působností na Vysočině,“ doplnila Hajnová.

Kraj Vysočina rozdělí 119 milionů na výměnu starých kotlů za nové

• Příjem žádostí bude probíhat od 1. do 31. srpna 2022.

• Žádosti se přijímají POUZE elektronicky a to jedním ze způsobů vyjmenovaných v pravidlech.

• Formuláře žádostí a návody k jejich vyplnění jsou na stránkách https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02744

V případě technických potíží s vyplněním žádosti využijte servisní linku 564 602 889.

V případě potřeby konzultovat věcné záležitosti (dotazy k vyplňovaným údajům a dokládaným přílohám; dotazy k podmínkám dotačního programu) volejte infolinku ke kotlíkovým dotacím 564 602 888 nebo využijte mailovou adresu kotliky@kr-vysocina.cz.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články