Kraj Vysočina připravuje další projektové záměry do REACT-EU. Tentokrát v oblasti sociální infrastruktury

Kraj Vysočina připravuje další projektové záměry do REACT-EU. Tentokrát v oblasti sociální infrastruktury

Jihlava, 6. dubna 2021 - Kraj Vysočina již začátkem roku představil plánované projektové záměry v oblasti zdravotnictví a IZS, kde se předpokládá vyhlášení výzev k předkládání žádostí o podporu v druhé polovině dubna, a na dnešním jednání rady kraje bylo projednáno 7 prioritních záměrů výstavby nových objektů pro pobytové sociální služby za cca 1,27 mld. Kč.

Jak informovala náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti), parametry podpory v oblasti sociální infrastruktury ale ještě nejsou přesně dány a je otázkou, které z dnes schválených projektů budou nakonec pro podporu z REACT-EU způsobilé. „Musí se jednat jednak o sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností a klíčovým kritériem bude zřejmě podmínka podpory pobytových sociálních služeb komunitního charakteru s kapacitou max. 18 klientů v jedné budově,“ řekla Hana Hajnová.

„Z dnes schválených 7 projektových záměrů splňují tyto podmínky pouze projekty 3 – Domov ve Věži (výstavba komunitního bydlení pro osoby s duševním onemocněním), Domov Nové Syrovice (výstavba komunitního bydlení pro osoby se závislostí na alkoholu) a domov Jeřabina Pelhřimov (výstavba nového domova se zvláštním režimem). Tyto projekty jsou ve fázi plánování, studii výstavby má pouze Domov ve Věži, který je tak zatím jediným „nadějným“ kandidátem pro podání žádosti do REACT-EU. Zbývající projekty byly radou označeny jako prioritní a doporučeny k zahájení projektové přípravy, protože další dotační možnosti podpory pro tyto projekty otevře v příštím roce program IROP II.,“ dodala Hajnová.

Kromě podpory oblasti sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností probíhá aktuálně diskuse s MPSV a AKČR i o podpoře pořízení asistivních a asistenčních technologií nebo pořízení automobilů pro terénní sociální služby v rámci programu REACT, nicméně konkrétní podmínky stanoví až samotná výzva, jejíž vyhlášení je pro sociální oblast plánováno na konec druhého kvartálu letošního roku.

REACT-EU je nový evropský investiční nástroj, který přináší mimořádné dodatečné zdroje k řešení dopadů pandemie v členských státech. V České republice bude o tyto zdroje posílen stávající Integrovaný regionální operační program (IROP), pod kterým vznikla nová prioritní osa 6: REACT-EU. Na tuto prioritní osu bude vyčleněno cca 30 mld. Kč, které budou rozděleny do tří prioritních témat:

  • Zdravotnictví (přístrojové vybavení a stavby)

  • Integrovaný záchranný systém

  • Sociální infrastruktura


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články