Kraj je připraven se podílet na rozšíření vysokorychlostního internetu

Kraj je připraven se podílet na rozšíření vysokorychlostního internetu

Jihlava, 29. března 2021 - Radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, oblast informatiky a komunikačních technologií Jan Břížďala (Piráti) dnes odeslal dopis ministrovi průmyslu a obchodu Karlovi Havlíčkovi (za ANO) v němž ho informoval o připravenosti krajů, podílet se na modernizaci a rozšíření sítí včetně vysokorychlostního internetu. Podle předběžných informací však ministerstvo s krajskými a obecními samosprávami, jakožto žadateli v rámci výzev do Operačního programu Technologie a aplikace, nepočítá.

Kvalitní a dostupné internetové připojení je v dnešní době nutností, a to nejenom v souvislosti s distanční výukou žáků a přechodem zaměstnanců na home office v době koronavirových opatření. Dostupnost internetového připojení také posiluje konkurenceschopnost. „Česká republika má velký deficit z hlediska zavádění vysokorychlostního internetu do mnoha obcí a dalších územních a sídelních útvarů. Jednotlivé samosprávy na krajské i obecní úrovni přitom deklarují ochotu spolupracovat na budování těchto sítí, posilování jejich kapacit a zajištění kvalitního internetového připojení pro své občany. Podpora územních samospráv, krajů a obcí, při budování těchto sítí je klíčová. Právě obce a kraje jsou obvykle vlastníky liniových staveb, které lze snadno a efektivně využít pro pokládku síťových kabelů,“ říká radní pro oblast informatiky a komunikačních technologií Jan Břížďala.

Bohužel to ale zatím vypadá, že ministerstvo průmyslu a obchodu s místními a krajskými samosprávami vůbec nepočítá. Předběžné informace totiž hovoří o tom, že jednotlivé obce ani kraje nebudou oprávněnými žadateli v rámci Operačního programu Technologie a aplikace, tedy výzev zaměřených na podporu výstavby a modernizace sítí. „Tento záměr bych rozhodně považoval za kontraproduktivní a v rozporu s praxí známou z mnoha dalších evropských zemí,“ doplňuje Břížďala.

V souvislosti s odmítavým postojem ministerstva průmyslu a obchodu k zapojení obcí a krajů do procesu modernizace sítí v rámci Operačního programu Technologie a aplikace je připraven vystoupit na půdě Poslanecké sněmovny pirátský poslanec Jan Pošvář, který bude na toto téma interpelovat ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články