Jan Břížďala

radní Kraje Vysočina

Jan Břížďala (* 31. srpna 1993) je radním Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informačních a komunikačních technologií a místopředsedou krajského sdružení Pirátů v Kraji Vysočina

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde vykonal státní rigorózní zkoušku a získal tak titul RNDr. Během svého studia spolupracoval s Ústavem chemických procesů AV ČR v.v.i. a byl členem Akademického senátu fakulty a její studijní komise.

Působil jako středoškolský učitel matematiky a chemie na Gymnáziu v Třebíči a jako statutární zástupce ředitelky na Agro škole Pozďatín (Soukromá střední škola zemědělská s.r.o.).

Mezi jeho záliby patří rekreační sport (cyklistika, běh, tenis, badminton…) či záchranářství (zajišťování zdravotnického dozoru, školení první pomoci).

Po komunálních volbách 2018 ve městě Třebíč byl jmenován místopředsedou komise pro rozvoj města a členem majetkové komise.

Na krajské úrovni vede resortní tým pro školství, mládež a sport.


CHCI VĚDĚT VÍCE