Jan Břížďala

radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže, sportu a IT

Jan Břížďala (* 31. srpna 1993) je radním Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informačních a komunikačních technologií a místopředsedou krajského sdružení Pirátů v Kraji Vysočina

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde vykonal státní rigorózní zkoušku a získal tak titul RNDr. Během svého studia spolupracoval s Ústavem chemických procesů AV ČR v.v.i. a byl členem Akademického senátu fakulty a její studijní komise.

Působil jako středoškolský učitel matematiky a chemie na Gymnáziu v Třebíči a jako statutární zástupce ředitelky na Agro škole Pozďatín (Soukromá střední škola zemědělská s.r.o.).

Mezi jeho záliby patří rekreační sport (cyklistika, běh, tenis, badminton…) či záchranářství (zajišťování zdravotnického dozoru, školení první pomoci).

Po komunálních volbách 2018 ve městě Třebíč byl jmenován místopředsedou komise pro rozvoj města a členem majetkové komise.

Na krajské úrovni vede resortní tým pro školství, mládež a sport.

osobní kalendář plánovaných akcí

jan-brizdala

Pirátská strana


Lidé

Irena Kubátová
Irena Kubátová člen KS Vysočina
Milan Daďourek
Milan Daďourek člen Krajského sdružení Vysočina
Viktorie Vidláková
Viktorie Vidláková místopředsedkyně krajského sdružení
Poznejte celý náš tým