Telč, 25. června - Návštěvníci Telče mohou od letošní sezóny obdivovat nejenom krásné historické památky, ale i nově vznikající trvalkové záhony. Ty by (společně s okrasnými travami, květnatými loukami) měly postupně nahrazovat živořící trávníky, zejména v lokalitách s horšími podmínkami a na zbytkových plochách a pásech.

První lokalitou, která prošla "trvalkovou" proměnou je ulice Na Hrázi - zmizely odsud uzounké pruhy trávníku a místo něj se objevilo množství trvalek různých druhů. Po výsadbě povrch zakryl štěrkový mulč, který brání růstu plevelů a pomáhá zadržovat vláhu. Květiny pak kvetou postupně v průběhu celého roku. Podmínky tam nemají úplně jednoduché kvůli místy malé vrstvě zeminy a s tím souvisejícícmu menšímu množstí vláhy, či přítomnosti posypové soli v zimním období. Ale věříme, že to rostlinky zvládnou. Poděkování patří Ondřejovi Semotánovi, který připravil skladbu rostlin právě s ohledem na jejich odolnost, trvalky zajistil, navrhl rozmístění a spolu s Monikou Semotánovou také pomáhali Službám Telč s jejich výsadbou.

"Nová výsadba v ulici Na Hrázi je první "pokusná" vlaštovka, která vznikla z iniciativy komise pro životní prostředí a díky spolupráci města, Služeb Telč a odborníků. Věřím, že nezůstane jen u ní a v dalších letech nově a zajímavě "ozeleněná" místa v Telči přibydou." doplnil Jiří Pykal, lídr sdružení Společně pro Telč - Piráti a Zelení.