Nominujte nejlepší kulturní počin a skutek roku 2021

Nominujte nejlepší kulturní počin a skutek roku 2021

Jihlava, 22. prosince 2021, Foto zdroj: Kraj Vysočina - Kraj Vysočina již po osmnácté vyhlašuje anketu Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a po třinácté anketu Skutek roku. Cílem anket je nalézt nejlepší kulturní počiny, příkladné aktivity v oblasti památkové péče a dobré skutky dobrovolníků i firem z našeho regionu.

„Potvrzuje se nám, že tyto ankety mají smysl a jejich prostřednictvím máme možnost poděkovat lidem, kteří nám pomáhají vytvářet z Vysočiny lepší kraj. Pokud někoho takového znáte, neváhejte ho nominovat,“ říká Hana Hajnová, pirátská náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Příjem nominací do obou anket bude probíhat od 1. ledna 2022 a potrvá do 31. ledna 2022. Nominovat může kdokoliv, a to aktivitu, která proběhla v předešlém roce v Kraji Vysočina. Nominace je možná pomocí elektronického formuláře umístěného na webových stránkách www.kr-vysocina.cz/pocinroku.

V anketě Zlatá jeřabina je možné nominovat do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. V první kategorii lze nominovat kulturní akci, jako je např. koncert, festival, divadelní a hudební přehlídka, ediční počin, muzejní expozice apod. Ve druhé kategorii je možno nominovat příkladnou obnovu historických objektů (rekonstrukce, restaurování, revitalizace, oprava či údržba) ale také příkladné novostavby, dostavby či jiné úpravy v historickém prostředí. Z došlých nominací vybere odborná skupina 20 počinů v každé kategorii, které se následně budou ucházet o hlasy veřejnosti.

„Ve Skutku roku je možné nominovat jak skutky fyzických, tak právnických osob a to v oblastech sociálně-zdravotní, životní prostředí a zemědělství, volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta, u firem pak i v oblasti ekonomické. Navrhovatelem může být kdokoliv a počet návrhů není nijak omezen, jediné, co nelze, je ocenit skutek již jednou oceněný,“ doplňuje Hana Hajnová.

Následné hlasování veřejnosti se uskuteční v březnu 2022.

Více informací:

Zlatá jeřabina - Ing. Jana Tymová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, e-mail: Tymova.J@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260

Skutek roku – Lucie Kropáčková, odbor regionálního rozvoje, e-mail: Kropackova.L@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 564


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články