Dejte svůj hlas vybrané obci v soutěži ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA

Dejte svůj hlas vybrané obci v soutěži ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA

Jihlava, 26. dubna 2021 - Od 26. 4. do 16. 5. 2021 má veřejnost možnost pod tímto odkazem hlasovat pro vybranou obec, která se přihlásila do soutěže s názvem ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA. Cílem soutěže je zviditelnit činnost těch nejmenších obcí v Kraji Vysočina při řešení mimořádných situací spojených s dopadem pandemie COVID-19 do jejich běžného života.

„Do soutěže se přihlásilo 23 obcí, což je větší počet než jsme očekávali. Každá přihlášená obec doložila nejen popis činností, které proběhly v nelehké době zákazů a restrikcí, ale i zajímavá videa. Je velmi pěkné vidět, že se život v obcích nezastavil, ale naopak se zvětšila soudržnost jejich obyvatel,“ uvedla H. Hajnová, náměstkyně pro oblast regionálního rozvoje.

Dne 17. 5. 2021 vybere tři nejlepší obce také odborná komise, která se bude skládat se zástupců Kraje Vysočina, Spolku pro obnovu venkova Kraje Vysočina, Krajského shromáždění SMS ČR Kraje Vysočina a médií. Hodnoceno bude zejména množství realizovaných aktivit, inovativnost přístupu, počet zapojených obyvatel, stejně jako počet zapojených spolků v obci a přenositelnost dobré praxe.

Oznámení výsledků a slavnostní předání cen proběhne 26. května 2021. Vítězné obce budou odměněny věcnými a finančními dary:

• Cena veřejnosti – 1. místo - 50 000Kč, 2. místo – 40 000Kč, 3. místo - 30 000Kč

• Cena odborné komise – 1. místo - 50 000Kč, 2. místo – 40 000Kč, 3. místo - 30 000Kč

Kontakt:

Ing. Petr Holý, 564 602 538, holy.p@kr-vysocina.cz

Mgr. Eva Leligdonová, 564 602 559, leligdonova.e@kr-vysocina.cz


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články