Známe výsledky Veřejného fóra Kraje Vysočina - vévodí nedostatek lékařů a témata životního prostředí

Známe výsledky Veřejného fóra Kraje Vysočina - vévodí nedostatek lékařů a témata životního prostředí

Jihlava 6.5.2024 - Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes vzalo na vědomí výsledky Veřejného fóra Zdravého Kraje Vysočina 2023, za nejpalčivější téma označili obyvatelé Vysočiny nedostatek lékařského i nelékařského personálu. “Veřejné fórum je už léty prověřený a účinný nástroj, jak zapojit občany do rozhodování a do diskuse o tom, jakými tématy by se mělo politické vedení samosprávy prioritně zabývat,” uvedla pirátská náměstkyně hejtmana Hana Hajnová, pod jejíž záštitou Veřejné fórum proběhlo. Kraj Vysočina uspořádal od roku 2010 už 7 veřejných fór ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst, které je součástí.

Z deseti priorit vybraných v listopadu u kulatých stolů bylo ověřeno 6 a 4 nové vyplynuly z ankety veřejnosti, do které se zapojilo přes 1300 respondentů z celé Vysočiny. Jako úplně hlavní priorita vyplynul nedostatek lékařů i dalšího zdravotnického personálu. Poté následovala témata v tomto pořadí: zachování krajinného rázu Vysočiny, finanční podpora druhově pestrých lesů po kůrovcové kalamitě, propagace lokálních potravin a při realizaci krajských investic upřednostňovat dřevo jako stavební materiál, vymísťování tranzitní dopravy mimo zastavěná území (výstavba obchvatů). Dále se mezi tématy objevila také podpora psychického zdraví, zlepšování služeb či přizpůsobení veřejné dopravy potřebám obyvatel.

Výsledky fóra i ankety jsou pro nás důležitým zdrojem informací o tom, jaká témata jsou pro občany významná a čím se máme jako vedení kraje prioritně zabývat. Například v oblasti zajištění lékařů jsme již rozšířili stipendijní program pro studentky a studenty stomatologie, abychom přivedli na Vysočinu nové zubaře, pediatrickou péči v pilotním režimu nabízíme ve dvou krajských nemocnicích pro pacienty, kteří pediatra aktuálně nemůžou sehnat,” komentuje anketu 1. náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová (Piráti).

Veřejné fórum si poprvé také vyzkoušelo město Telč. Stalo se tak díky iniciativě místostarosty Jiřího Pykala (Společně pro Telč - Piráti a Zelení). „Chtěli jsme získat náměty od lidí, co považují za prioritní, aby radnice řešila. Představu o důležitých bodech máme, ale chtěli jsme tímto setkáním ověřit, jak to vidí přímo spoluobčané,“ komentuje Pykal.

Veřejné fórum se uskutečnilo 24. dubna a zúčastnilo se ho na pět desítek lidí, kteří byli rozděleni k šesti stolům podle tematického zaměření. Proces vyústil také ve vytvoření TOP deseti témat. “Tato témata nyní rozešleme na všechny obyvatele Telče, aby se k nim mohli vyjádřit. Veřejná anketa poběží až do konce července. Hlasovat mohou nakonec o všech 12 diskutovaných prioritách, kterými jsou:

 1. Dopravní situace – Horní brána + „Výkup“
 2. Chybí dostupné nájemné bydlení
 3. Chybí funkční dopravní hřiště a výuka
 4. Chybí kulturní dům s dostupným sálem
 5. Chybí tematické obchody
 6. Chybí velký zaměstnavatel
 7. Nedostatek lékařů
 8. Nedostatek pracovních míst
 9. Odbornější prořezávání stromů
 10. Vkusné kontejnery na tříděný odpad na náměstí
 11. Vyžití pro mladistvé 15+ (bazén, skatepark)
 12. Zvýšit počet přenocování u turistů, “ doplnil Jiří Pykal.

Telčské veřejné fórum doprovázela ještě pocitová mapa města, jejíž průběžné výsledky mohou občané sledovat na stránce https://pocitovamapa.nszm.cz/telc-2024/nahled.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vesnicí roku 2024 Kraje Vysočina je obec Smrčná

Vesnicí roku 2024 Kraje Vysočina je obec Smrčná

Kraj Vysočina již zná svou letošní krajskou Vesnici roku. Dnes krátce před polednem vyhlásila krajská komise soutěže Vesnice roku vítěze za Kraj Vysočina. Titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2024 ponese obec Smrčná na Jihlavsku, kde trvale žije 470 obyvatel a v předcházejících ročnících obec již získala oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a modrou stuhu za příkladný společenský život.

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Díky pirátskému SWAPu v Pelhřimově se podařilo zachránit 200 kg věcí

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Díky pirátskému SWAPu v Pelhřimově se podařilo zachránit 200 kg věcí

V Pelhřimově se v neděli 19. května konal swap na venkovní scéně Kulturního domu Máj. Akci organizovalo místní sdružení Pirátské strany. Na výměnu bylo celkem přijato neuvěřitelných 285 kg nepotřebných věcí, které lidé donesli. Z toho se podařilo zachránit ještě neuvěřitelnějších 200 kilogramů oblečení, knih, hraček nebo sportovního vybavení. V duchu pirátského hesla, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne, jsme zase o kousek pomohli ulevit našemu životnímu prostředí a zároveň pomohli několika desítkám Pelhřimáků a Pelhřimaček k novému oblečení nebo například vybavení domácnosti.

Moravské Budějovice odměněny veřejností za své webové stránky

Moravské Budějovice odměněny veřejností za své webové stránky

Nedávno proběhlo na konferenci ISSS vyhlášení každoroční soutěže Zlatý erb. Soutěž oceňuje webové portály měst a obcí. Letošní ročník byl zaštítěn Svazem měst a obcí, Asociací krajů a Sdružením místních samospráv. V kategorii veřejnosti byl oceněn web Moravských Budějovic, na kterém se podílel radní Moravských Budějovic a Pirát, Tomáš Veverka.