Telč, 20. února - V pondělí 18. února proběhlo 3. zasedání zastupitelstva města Telče, které mj. projednávalo pořizování audiovizuálního přenosu a zpřístupnění archivovaných záznamů z jednání zastupitelstva. Předkladateli byli Vladimír Brtník (ODS), Tomáš Jirásek (KDU-ČSL) a Jiří Pykal (Společně pro Telč - Piráti a Zelení). Po obsáhlé a věcné diskusi nebylo navrhované usnesení přijato o jeden hlas. Pro byli Jiří Pykal, Hana Hajnová, Petra Kujínek Polodnová, Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta, Tomáš JiráseK, Vladimír Brtník, Milena Kopečná, Miloš Vystrčil a Jindřich Kaupa. Proti byli Bedřich Burian a Pavel Komín. Zbývajících 9 zastupitelů se zdrželo.

Telč tak v digitálním 21. století zůstává pozadu a namísto, aby svým občanům nabídla větší vstřícnost a otevřenost, nechává zasedání zastupitelstva za vraty telčského zámku. Pro krok směrem k lepší informovanosti telčské veřejnosti přitom chyběl jediný hlas.

Proč by měli online přenosy a zpřístupnění archivu probíhat? Na to odpověděl Jiří Pykal v průvodní řeči k předkládanému usnesení: “Úplně to nejzákladnější je zvýšit informovanost obyvatel města, aby tady s námi mohli být i v momentě, kdy tu s námi nejsou. V diskusi na semináři jsme si řekli, že by bylo fajn, kdyby byla větší účast fyzická, že bychom zde rádi své spoluobčany potkávali, ale realita je taková, že se píše rok 2019 a násilím sem nikoho nepřivedeme. Ale toto je cesta k lidem. Přenáší se dnes kdeco – semináře, vzdělávací aktivity, dá se takto studovat. Mnoho měst přešlo na audiovizuální přenosy a záznamy už dávno a dnes to berou jako běžnou věc. V podání jsme vyjmenovali větší města z Vysočiny, kterými se můžeme inspirovat – Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Nové Město na Moravě, z menších měst Přibyslav, Náměšť nad Oslavou, Okříšky, Velké Meziříčí, Moravské Budějovice, Ledeč a Kraj Vysočina, který byl průkopníkem.

Je celá řada způsobů, jak přenosy pojmout – různé záběry, detailní, nebo méně detailní, někde se to řeší jenom ilustračně, to už je věc technického provedení a dohody. Celé to je kvůli tomu, aby se ven dostávalo více informací, protože zápis nemůže postihnout veškeré detaily, nemůže (a ani nemá) být doslovný a ten záznam by toto suploval. Občan, který se zajímá o nějaký bod, si může danou diskusi přehrát. Protože pro občana je někdy důležité vědět, proč zastupitelstvo zrovna takto rozhodlo. Zaznívá zde řada argumentů, bez kterých může být výsledek hlasování pro občana nesrozumitelný. Mohl by tam například vidět hlasování, kdy se hodně zastupitelů zdrželo nebo bylo proti a je někdy důležité říct, proč jsme tak rozhodli. A proto má přenos velký význam. A nejenom online přenos, kdy člověk musí být u počítače v ten moment, tak jak jsme tady my, ale i archiv záznamů, aby se k němu mohl vrátit i v čase, kdy na to má prostor. Tato informovanost pak snižuje možnost takových těch „zaručených“ zpráv, které se šíří, dezinterpretace nebo posouvání významu. Tímto se tomu vyhneme, protože vše můžeme dovysvětlit i s odkazem, ať si to lidé přehrají a zjistí přesně, jak to bylo a proč zastupitelé rozhodli, jak rozhodli.”

V diskusi se argumentovalo pro i proti, někteří zastupitelé vyjádřili obavy ze zneužití pořizovaných záznamů, případně osobní nesmělost vystupovat před kamerou. Skutečností ale je, že zastupitelé jsou veřejní činitelé a jako takoví musí být na možnost nahrávání připraveni, ať už v režii města nebo samotných občanů a novinářů.

“Oproti loňskému roku, kdy návrh na zavedení přenosů a záznamů ze zastupitelstva získal podporu 5 zastupitelů, se na únorovém jednání zastupitelstva počet hlasů „pro“ zdvojnásobil, což ale stále bohužel nestačilo na jeho přijetí. Upřímně mě to mrzí, protože jde o jeden ze základních prvků otevřené radnice a způsob, jak významně zvýšit informovanost občanů. Protože velmi často nestačí znát prosté počty hlasů, ale občan potřebuje vědět, proč se jak hlasovalo. A žádný zápis nedokáže dokonale postihnout probíhající diskuse. A že zrovna na tom posledním, skoro tříhodinovém jednání zastupitelstva, se diskutovalo víc než dost – o dalším postupu s obytnou zónou na ulici Dačická, o záměru zda prodat či neprodat okál u Roštejna nebo o neutěšené situaci s parkováním v ulici Tyršova během sportovních akcí na zimním stadionu. A mnoho občanů by jistě ocenilo, kdyby si tyto diskuse mohli přehrát. Proto to taky nevzdáváme a návrh na zavedení “onlajnů” určitě ještě v tomto volebním období znovu předložíme.” doplnila Hana Hajnová.