Září ve Sněmovně z pohledu Jana Pošváře

Září ve Sněmovně z pohledu Jana Pošváře

Praha, 11. října 2019 - Září začalo trochu netradičně organizačně, kdy jsem v Jihlavském pirátském centru pořádal akci s názvem „Poznej lokální potraviny“. Jejím cílem bylo upozornit na problémy, se kterými se naše zemědělství, a především potravinářství, momentálně potýká. Představili se zde tři lokální výrobci – Biofarma Sasov, Chaloupky a POEX. Účastníci tohoto semináře měli možnost ochutnat a hlavně poznat jejich výrobky. V rámci přednášek se také dozvěděli něco o ekologickém zemědělství, fairtrade nebo o školních zahradách, které mají potenciál být jedním z nejlepších zdrojů lokálních potravin i pro naše děti.

V září se po delší pauze znovu jednalo ve Sněmovně. Proběhlo dlouho očekávané projednávání lesního zákona a ve třetím čtení pak byla odhlasována konečná podoba novely. My jsme se snažili doplnit vládní novelu pozměňovacími návrhy, které by situaci v českých lesích opravdu zlepšili. Naštěstí nám alespoň prošlo několik pozměňovacích návrhů, které jsme podali společně s TOP09 a na jejich tvorbě se podílela Asociace soukromého zemědělství: konkrétně to bylo zamezení možnosti zcizit státní lesy (např. privatizace), změny usnadňující přestavbu lesů a zvýšení biodiverzity a také klíčová změna mysliveckého zákona s cílem řešit přemnožení zvěře, která způsobuje v nově vysázených lesích obrovské škody okusem.

Kromě běžného projednávání zákonů jsem se Zemědělským výborem vyrazil na výjezdní zasedání na jih Moravy. Jedním z cílů zasedání byla obhlídka zničeného území kůrovcem. Dnes už se dá rozdělit Česko na území, kde má ještě smysl bojovat a kde už to nemá cenu. Až tak velký průšvih to je. Důležité je se z této katastrofy poučit a využít ji například pro obnovu rozmanitého lesa, který česká krajina potřebuje.

V rámci variabilního týdne se projednávala žaloba na prezidenta. Během jednání jsem slyšel mnoho vágních proslovů, které se soustředili na hodnocení skoro všech našich prezidentů, ale podstata věci byla jinde. Žaloba se týkala současného prezidenta a naší rolí nebylo posoudit, zda prezident porušil ústavu, či nikoliv, ale zda celou věc předat ústavnímu soudu, aby o tom rozhodl. Nicméně nakonec vládní koalice s komunisty i fašisty odmítla postoupit žalobu dál.


Související odkazy:

Profil Jan Pošvář

Piráti pracují


Kontakt pro média:

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články