Vojtěch Prchal – O Krajské expertní komisi

Vojtěch Prchal – O Krajské expertní komisi

Jihlava, 3. září 2021 - Je to už několik měsíců, co spatřila světlo světa Krajská expertní komise krajského sdružení Pirátů na Vysočině. S rozrůstajícím se počtem členek a členů komise a okruhem probíraných témat roste i zájem o tento pirátský orgán. I proto jsem si k rozhovoru přizval předsedu Krajské expertní komise a jihlavského zastupitele Vojtěcha Prchala.

Letos na jaře vznikla Krajská expertní komise krajského sdružení Pirátů na Vysočině (KEK). Můžeš nám popsat její cíle a náplň práce?

KEK je orgánem, jehož účelem je poskytovat podporu činnosti Krajských expertních týmů (KET) a sdílet a rozvíjet know-how napříč politickými tématy. Tedy koordinovat fungování KETů a pomoci jim se sdružováním lidí se zájmem o konkrétní témata. V jednotlivých KETech probíhá diskuse, jejíž výsledky jsou podkladem pro politickou práci našich pirátských krajských politiků. Do budoucna bychom rádi činnost rozšířili i směrem k politikům na komunální a celostátní úrovni a zároveň využili znalostí v rámci těchto týmů k tvorbě volebních programů na lokální úrovni.

Jaké je její složení?

Aktuálně má KEK 5 členů s tím, že v brzké době očekáváme rozšíření o dalšího člena - Terku Maškovou. Aktuální složení:

Vojtěch Prchal - předseda

Viktorie Vidláková - místopředsedkyně

Blanka Lednická

Daniel Škarka

Irena Bačínová

Kdo všechno se může na KEK obrátit a s čím může komise pomoci?

Obrátit se na nás může kdokoliv se zájmem o aktivní účast v krajských expertních týmech anebo člověk, který by sám chtěl nějaký tým založit / vést. Zároveň se na KEK, potažmo jednotlivé KETy mohou obracet místní sdružení, která chtějí pomoci s tvorbou volebního programu. Vítáme samozřejmě zpětnou vazbu na naši činnost a s tou se na nás může obrátit každý 😊

Může krajská expertní komise nějak pomoci i občanům na Vysočině?

Částečně ano, vzhledem k tomu, že naše Krajské expertní týmy mají přímý vliv na realizaci pirátské politiky a programové priority. Navíc nabízí možnost být aktivní a na tvorbě těchto priorit se podílet.

Vojto, jak si představuješ fungování KEK do budoucna? Kde by měla být komise řekněme za 2 roky?

Za sebe osobně bych byl moc rád, kdyby se nám podařilo vytvořit a udržet činnost KETů ve strategických pirátských tématech a zároveň abychom byli schopni ad hoc vytvořit operativní expertní týmy k aktuálně řešeným tématům jako např. možná dostavba jaderné elektrárny nebo příprava výstavby úložiště radioaktivního odpadu. KETy by měly být zdrojem informací a znalostí, které pomáhají dělat kvalitní, odpovědnou politiku na všech úrovních a měly by být schopny poskytnout relevantní zpětnou vazbu pirátským politikům. Zároveň budou sloužit jako znalostní báze pro tvorbu kvalitních volebních programů na komunální, krajské i celostátní úrovni.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE