Urychlení výstavby vysokorychlostních sítí je zase o krok blíž

Urychlení výstavby vysokorychlostních sítí je zase o krok blíž

Jihlava, 21. ledna 2021 - Před necelými dvěma týdny vyšel na pirátském webu komentář radního Břížďaly týkající se vyjasnění legislativy v souvislosti s budováním kabelovodů pro vysokorychlostní sítě. Díky společné iniciativě pirátského radního pro informatiku a komunikační technologie Jana Břížďaly a náměstka hejtmanky středočeského kraje pro oblast silniční dopravy Martina Kupky se podařilo s Ministerstvem dopravy nalézt společné řešení a přiblížit tak síťové vedení současným požadavkům.

Zástupci místních samospráv se na začátku prosince loňského roku obrátili na Ministerstvo dopravy ČR s žádostí o vyjasnění sjednocujícího stanoviska směrem ke stavebním úřadům ve věci přístupu pokládání chrániček optických kabelů podél komunikací ve správě krajů.

„Požadujeme implementaci kabelovodů jako součást liniových staveb v rámci zákona o pozemních komunikacích. Ministerstvo by mělo v tomto směru vydat jednotné sjednocující stanovisko, aby byl postup jednotlivých stavebních úřadů společný a dařilo se proces budování potřebných sítí zjednodušit a urychlit,“ říká člen Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, oblast informatiky a komunikačních technologií Jan Břížďala.

Současný stav, kdy některé stavební úřady vyhodnocují kabelovody jako součást budovaných dopravních staveb a jiné považují za samostatný projekt, zpomalují budování vysokorychlostních sítí a brání tak i rozvoji členitým regionům s vysokým počtem obcí. „Právě spojení pokládky vysokorychlostních sítí do komunikace v rámci budování liniových staveb může nepochybně přispět ke zrychlení celého procesu zvyšování dostupnosti vysokorychlostního internetu v obcích,“ doplňuje radní Břížďala.

Tento týden v úterý dorazila na hejtmanství Kraje Vysočina pozitivní zpráva. Přestože původně iniciovaný pozměňovací návrh legislativního procesu Ministerstvo dopravy nepodpořilo, bylo dosaženo shody v oblastech kabelovodů v trasách pozemních komunikací nebo zřizování a údržby podélného vedení či nutnosti prokazování neúměrnosti nákladů na jiné řešení.

„Ministerstvo dopravy si dokáže představit ústupek od povinnosti prokazovat, při snaze o umístění podélného vedení do silničního pozemku, neúměrnost nákladů na jiné technické řešení. Recipročně však vyžaduje, aby bylo možné podélné vedení v silničním pozemku, povolit jako zvláštní užívání jen tehdy, není-li vedení umístěno v silničním pozemku pod vozovkou či krajnicí či středním dělícím pásu. Důvodem je, že takto umístěné sítě jiných vlastníků výrazně ztěžují správu pozemní komunikace a komplikují provoz na ní,“ píše ve své odpovědi náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy Lenka Hlubučková.

Věřme tedy, že díky spolupráci územních samospráv na jedné straně a dotčených ministerstev na straně druhé, bude i nadále docházet k odstraňování byrokratických překážek, díky čemuž dojde k urychlení výstavby nejenom vysokorychlostních sítí.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články