Úložiště na Vysočině? Kraj chce být obcím partnerem

Úložiště na Vysočině? Kraj chce být obcím partnerem

Jihlava, 2. března 2021 - V průběhu minulého týdne byly na krajský úřad doručeny dopisy z potenciálně zvažovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. V současné chvíli jsou takové lokality na území Kraje Vysočina dvě – tzv. lokalita „Hrádek“, spadající do oblasti pod Čeřínkem na Jihlavsku a lokalita „Horka“ na Budišovsku. Obce z okolí Čeřínku požádaly Radu kraje o spolupráci, pomoc a nabídly společnou koordinaci dalšího postupu. Obce z Budišovska poslaly stejný dopis jako loni před zářijovým zastupitelstvem požadující projednání na půdě krajského zastupitelstva.

Radní kraje se touto problematikou zabývali mj. při přípravě programového prohlášení rady a dohodli se na formulaci, že „v otázce výběru možné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, která se Kraje Vysočina stále týká, trváme na tom, aby byl výběr finální lokality proveden se zohledněním oprávněných zájmů dotčených obcí i kraje a po vypořádání veškerých důvodných rizik souvisejících s umístěním,“ viz Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina ze dne 23. 2. 2021.

Zároveň se rada kraje dohodla, že hlavní kontaktní osobou bude v této problematice i nadále statutární náměstkyně hejtmana Hana Hajnová. „Se starosty dotčených obcí jsem již v kontaktu, i přes aktuální situaci se mi podařilo s některými z nich sejít a probrat možnosti společného postupu,“ uvádí Hana Hajnová.

„V pátek 26. února jsem na zmíněné dopisy odeslala odpovědi s návrhem na vytvoření společné komunikační platformy, kde bychom si mohli předávat informace a zároveň se domlouvat na koordinaci společného postupu. Jako zásadní vidím schopnost definovat společné zájmy všech dotčených obcí a poté hledat cesty, jak jich dosáhnout. Projednání na nejbližším jednání krajského zastupitelstva proto úplně nepředpokládám,“ doplnila statutární náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hajnová.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články