Třeštice na Jihlavsku získala speciální ocenění

Třeštice na Jihlavsku získala speciální ocenění

Jihlava, 12. května 2021 - Svazek českých, německých a rakouských regionů pod společným názvem Evropský region Dunaj –Vltava uspořádal již druhý ročník soutěže Vesnice ERDV 2020. Cílem soutěže je představit obce, které se mohou pochlubit rozvojovými aktivitami, atraktivitou, bezpečností a sdílením dobré praxe. Za Kraj Vysočina byla nominována obec Třeštice, která si nakonec odnesla ocenění „Malá obec s dlouhou tradicí, službami pro mladé lidi a dobrou spoluprací s podnikateli“.

Přestože vítězství v soutěži Vesnice ERDV 2020 si odnesla rakouská vesnice Großschönau, radovat se může i Vysočina. Porotu zaujal příběh obce Třeštice na Jihlavsku, která se mimo jiné může pochlubit pravidelně se zvyšujícím počtem obyvatel, z nichž vysoký podíl tvoří mladí lidé a rodiny.

„Kraj Vysočina si velmi váží účasti obce Třeštice v mezinárodní soutěži. Obec pravidelně reprezentuje náš kraj v různých soutěžích a je mimo jiné držitelkou ocenění „Oranžová stuha České republiky roku 2019“. Zároveň je namístě pogratulovat zástupcům vítězné obce Großschönau z Rakouska, jež může jít svým přístupem k obyvatelům a šetrným nakládáním s energetickými zdroji příkladem ostatním obcím,“ říká Hana Hajnová (Piráti), náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj.

Třeštice na Jihlavsku získala speciální ocenění

„Jsem ráda, že nám situace dovolila dojet cenu osobně předat panu starostovi Kodysovi do Třeštice. Při té příležitosti jsme se potkali s místními obyvateli, diskutovali s nimi jejich radosti i strasti a prohlédli si výsledky úspěšně realizovaných projektů, na jejichž realizaci obec použila jak finanční odměny získané v soutěži Vesnice roku tak i krajské dotační příspěvky,“ dodává náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články