Spolupráce Kraje Vysočina s Tchaj-wanem posílí digitalizaci i oblast vzdělávání

Spolupráce Kraje Vysočina s Tchaj-wanem posílí digitalizaci i oblast vzdělávání

Jihlava, 3. října 2021 - V polovině září se na půdě krajského úřadu setkal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a krajský radní pro oblast školství a IT Jan Břížďala s panem Liang-Rue Ke, vedoucím Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR. Předmětem schůzky bylo vyhodnocení stávající spolupráce obou stran a diskuze nad možnými společnými tématy v dalších letech.

Velmi perspektivní je především oblast digitalizace, kterou oba regiony rozvíjí v oblasti zdravotnictví. Prioritou elektronického vedení zdravotní dokumentace je především naplnění nejpřísnějších standardů kybernetické bezpečnosti. Zdravotnictví však nenabízí společné aktivity pouze v rámci digitalizace této agenty, ale též sdílení know-how z oblasti biomedicínských technologií.

Pan Liang-Rue Ke kvitoval náš zájem intenzivněji začlenit učivo kybernetické bezpečnosti do výuky a případné zřízení školského kybernetického centra. Z pozice nejvyššího představitele Tchaj-wanu v ČR nabídl také možnost studijní cesty pro žáky a učitele, jakmile do epidemiologická situace umožní. Na oplátku bylo panu Liang-Rue Ke nabídnuta cesta do ČR pro softballisty z Tchaj-wanu a sehrání přátelského zápasu obou týmů.

Vzájemná nabídka výměny zkušeností se týkala též výstavby vysokorychlostní tratě (VRT), která by měla protnout Vysočinu. Nutno podotknout, že požadavky na výstavbu těchto tratí na Tchaj-wanu jsou výrazně náročnější, jelikož se musí potýkat i s rizikem zemětřesení, které není ve střední Evropě obvyklé.

Představitelé Kraje Vysočina byli pozváni na slavnostní recepci při příležitosti oslav Národního dne Čínské republiky (Tchaj-wanu) a domluvě podpisu memoranda o vzájemné spolupráci na konci října.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články