REACT-EU může na Vysočinu přinést více než 1,5 miliardy korun

REACT-EU může na Vysočinu přinést více než 1,5 miliardy korun

Jihlava, 16. března 2021 - Kraj Vysočina se intenzivně připravuje na čerpání prostředků z nového nástroje REACT-EU, kterým Evropská unie podporuje členské státy při řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19. Na projekty v oblastech zdravotnictví a integrovaného záchranného systému přispěje žadatelům dotací ve výši 85 % až 100 % uznatelných nákladů. Krajem zřizované nemocnice a zdravotnická záchranná služba se budou na přelomu března a dubna 2021 ucházet o podporu téměř dvou desítek záměrů modernizace přístrojového vybavení a rekonstrukce staveb ve finančním objemu přes 1,5 mld. Kč.

REACT-EU je jedním z nových nástrojů plánu na podporu oživení EU po pandemii COVID-19 (tzv. Next Generation EU), který má směřovat k posílení schopnosti členských států reagovat na krizi související s pandemií COVID-19. V podmínkách ČR bude o finanční prostředky z nástroje REACT-EU posílen současný Integrovaný regionální operační program („IROP“), a to prostřednictvím nové prioritní osy 6 „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“.

Nástroj REACT-EU má pro ČR přinést až 27 mld. Kč, které budou rozděleny mezi zdravotnictví (72 % těchto prostředků), integrovaný záchranný systém (19 %) a sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností (9 %). Tyto finanční prostředky je třeba vyčerpat nejpozději do 31. 12. 2023. Ze strany Řídícího orgánu IROP jsou postupně upřesňovány informace k věcnému zaměření podporovaných aktivit a k dalším důležitým podmínkám, které mohou mít vliv na podporu z nástroje REACT-EU.

„Kraj Vysočina chce maximálně využít této příležitosti a dosáhnout na co největší objem peněz. Proto jsme zmapovali současné potřeby krajských nemocnic a zdravotnické záchranné služby a začali intenzivně pracovat na přípravě 17 záměrů modernizace přístrojového vybavení a rekonstrukcí staveb v celkovém finančním objemu až 1,58 mld. Kč,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Záměry všech krajských nemocnic řeší rozvoj a modernizaci přístrojového vybavení v oborech navazujících na urgentní příjmy, především JIP, ARO a operační sály. Vedle toho nemocnice v Novém Městě na Moravě a Jihlavě budou dále modernizovat svá oddělení dlouhodobě nemocných a nemocnice v Havlíčkově Brodě infekční oddělení. Další dva záměry jihlavské nemocnice pak cílí rovněž na modernizaci přístrojů pro Krajské onkologické centrum a na rozvoj laboratorních kapacit mj. pro zabezpečení odběrů a testování na COVID-19. Součástí projektů jihlavské a novoměstské nemocnice jsou i potřebné stavební úpravy. Ze stavebních záměrů je dále do REACT-EU uvažována rekonstrukce pavilonu U třebíčské nemocnice pro umístění interních ambulancí, kterou bude možné podpořit v případě, že nemocnice nevyčerpá v plné výši dotaci na přístrojové vybavení. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina chce podporu z nástroje REACT-EU využít na modernizaci vozového parku sanitních vozidel, nákup defibrilátorů a nosítek pro transport pacientů a na obnovu informačních systémů pro zdravotnické operační středisko.

Výzvy k předkládání žádostí o podporu v oblastech zdravotnictví a integrovaného záchranného systému by měl Řídící orgán IROP vyhlásit ve 2. polovině března 2021, se zahájením příjmu žádostí o podporu od dubna.

„Nemocnice mohou v rámci REACT-EU dosáhnout na dotaci až 100 %, zdravotnická záchranná služba pak 85 % uznatelných výdajů projektu,“ uzavřela Hana Hajnová s tím, že rozhodovat bude čas registrace žádosti o podporu a pro úspěšné získání dotace je proto nyní zcela zásadní kvalitní a včasná příprava projektových žádostí.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články