Radní Břížďala reprezentuje Kraj Vysočina na Tchaj-wanu

24. 03. 2022
Radní Břížďala reprezentuje Kraj Vysočina na Tchaj-wanu

Jihlava, 24. března 2022 – V letošním roce se poprvé od vypuknutí pandemie COVID-19 uskutečnila mezinárodní konference Smart City Summit & Expo 2022 v Taipei za možnosti fyzické přítomnosti zahraničních delegátů. Mezi třicítkou vybraných osob z celého světa bylo místo také pro zástupce Kraje Vysočina, který byl reprezentován Janem Břížďalou, radním pro školství a ICT. Tato pozvánka vycházela z dlouhodobé dobré spolupráce mezi organizacemi a instituty na Tchaj-wanu a v Kraji Vysočina v oblasti IT.

Krajský radní Jan Břížďala představil delegátům Kraj Vysočina, jeho IT aktivity a projekty v době postpandemické. Mezi priority patří pořízení digitální technické mapy, implementace metody BIM ve stavebnictví, rozvoj služeb elektronického zdravotnictví eHealth, digitalizace veřejných služeb, rozšiřování krajské páteřní sítě či navyšování standardu kyberbezpečnosti. Jan Břížďala byl jediným politikem z České republiky, který se konference účastnil, a navíc byl organizátory vybrán také do panelové diskuze přímo se Shan-shan Huang, místostarostkou Taipei.

„Na základě návštěvy dojde k rozvoji některých plánovaných projektů mezi Krajem Vysočina a Tchaj-wanem. Podzimní krajské zastupitelstvo například rozhodlo o uzavření memoranda s Institutem pro informační průmysl Tchaj-wan. Aktuálně tak budou řešené aktivity především v souvislosti s kybernetickou bezpečností nemocnic, které kraj zřizuje,“ doplňuje radní Břížďala.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články