Telč, 5. listopadu 2019 – Telčští občané se od nového roku dočkají obrazových přenosů a archivu záznamů z jednání zastupitelstva. Telč se tak po roce a půl projednávání přidá k dalším obcím na Vysočině i celé republice, kde jsou přenosy již běžnou praxí. Věřím, že se dnes potvrdí rčení "Do třetice všeho dobrého!", přál si ve své řeči zastupitel za Společně pro Telč - Piráti a Zelení, Jiří Pykal, krátce před tím, než byl návrh 20 hlasy z 21 přítomných přijat.

Když v minulém volebním období v dubnu 2018 podávali naši zastupitelé Pavel Dvořák a Jiří Pykal návrh na pořizování audiovizuálních přenosů a zpřístupnění archivovaných záznamů z jednání zastupitelstva poprvé, návrh získal pouhých 5 hlasů. Nevzdali jsme to a letos v únoru jsme společně s kolegy z dalších stran předložili aktualizovaný návrh znovu. Předkladateli byli Vladimír Brtník (ODS), Tomáš Jirásek (nezávislý kandidát za KDU-ČSL) a Jiří Pykal (Společně pro Telč - Piráti a Zelení). Návrh tehdy získal již 10 hlasů a k tomu, aby prošel, chyběl jediný. Hlavními protiargumenty byly obavy ze zneužití pořizovaných záznamů, neochota vystupovat před kamerou a otázky technického provedení.

Nenechali jsme se odradit a s vědomím, že zastupitelé jsou veřejní činitelé a jako takoví musí být na možnost nahrávání připraveni, jsme věnovali nemálo času dalším diskuzím a hledání nejlepšího řešení. Na listopadové zasedání zastupitelstva jsme proto opět společně s kolegy předkladateli z ODS a KDU-ČSL připravovali návrh, který využívá technické řešení poskytované krajským úřadem obcím (od pořízení záznamu, přes jeho zpracování až po uložení na webu). Návrh si však tentokrát na svém jednání 23. října osvojila rada města, doplnila ho o další části a rozhodla se ho předložit na listopadové jednání zastupitelstva jako bod "Návrh úprav jednání zastupitelstva města". Náš původní návrh jsme proto po dohodě s kolegy nepodávali pro nadbytečnost, ale na samotném jednání jsme v diskusi vznesli několik podnětných připomínek.

Jiří Pykal k tomu říká: "Návrh rady města obsahoval pro přenosy časové omezení pouze na toto volební období, proto jsem v diskusi uvedl, že by bylo vhodnější kdyby rozhodnutí zastupitelstva bylo trvalé, bez omezení. Většinová shoda však byla na tomto znění, proto jsme nepodávali protinávrh, ale podpořili návrh rady. Lepší něco než nic. Přenosy jistě uvítají občané, kteří se zajímají o věci veřejné, a přitom z různých důvodů nemohou být na jednání přítomni."

"Jsem ráda, že jsme tento bod nakonec dovedli do zdárného cíle a věřím, že i ostatní kolegové zastupitelé to ocení. V kontextu jiných našich programových priorit se sice může zdát, že je to marginálie, ale osobně si myslím, že ve svém důsledku je to velmi důležité gesto směrem k veřejnosti a ztransparentnění toku informací mezi občany a jejich volenými zástupci," doplnila Hana Hajnová.

"Rada města v textové části návrhu uvedla, že spolu s přenosy budou zveřejňovány i anonymizované podklady pro jednání zastupitelstva pro veřejnost na webu města. Na tom jsme se s většinou dalších stran shodli již při povolebních vyjednáváních a jsem rád, že se to prakticky "do roka a do dne" podařilo pracovníkům úřadu technicky vyřešit. Podklady pro veřejnost jsou natolik důležitá věc směrem k občanům, že jsem na jednání navrhl usnesení, aby to bylo pevně zakotveno v jednacím řádu zastupitelstva. I toto usnesení bylo 20 hlasy úspěšně přijato", dodává Jiří Pykal.

Společně pro Telč - Piráti a Zelení