Poslední možnost pro malé projekty v tomto období

Poslední možnost pro malé projekty v tomto období

Jihlava, 7. ledna 2022 - V příhraničních oblastech Rakouska a České republiky sehrávají významnou roli přeshraniční programy, které zde mají dlouholetou tradici. Jedním z nich je určitě Fond malých projektů Rakousko – Česká republika (FMP), který podpořil stovky přeshraničních akcí – kulturní a historické slavnosti, konference, exkurze, školní výměny, sportovní utkání, setkávání zájmových spolků a podobně. Do tohoto fondu patří celé území Kraje Vysočina, Jihočeského a Jihomoravského kraje a velká část zemí Horní a Dolní Rakousko.

Nyní se blíží konec programového období a ve FMP je vyhlášena poslední výzva. Předkládat malé projekty je možné do 31. 1. 2022, 14:00 hod. Pro všechny zájemce je připraven seminář, který je seznámí s obecnými informacemi, přiblíží možné aktivity, nastíní harmonogram a termíny, ale také představí, jak vyplnit projektovou žádost a připravit potřebné přílohy. Seminář se koná v úterý 11. ledna od 10 do 12 hodin v Jihlavě.

„Fond je ideálním nástrojem pro financování malých akcí typu people-to-people, tedy pro setkávání lidí. Sama jsem se účastnila některých akcí a byla na nich vždy přátelská atmosféra a to je to, co lidi sbližuje. Chtěla bych poděkovat všem, kteří realizací těchto akcí přispěli k prohloubení dobrých sousedských vztahů a zlepšení životních podmínek v česko-rakouském pohraničí a popřát úspěch těm, kteří se ještě rozhodnou využít poslední výzvu pro svůj projekt,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

FMP je realizován v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory z EU 85 %, minimální dotace je 3 000 EUR, maximální 20 000 EUR. Z fondu je možné žádat na neinvestiční akce. Projekty nevyžadují náročnou přípravu, mají jednodušší administrativu a často jsou využívány institucemi, které dosud nemají zkušenosti s evropskými projekty. Typickými žadateli jsou města a obce (a jimi zřizované a zakládané organizace), školy a vzdělávací zařízení, zájmové spolky, neziskové organizace apod., kteří nejčastěji realizují projekty v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, osvěty nebo školství.

V současné době probíhá intenzivní příprava FMP pro nové programovací období v rámci programu INTERREG VI-A Rakousko – Česká republika.

Správcem FMP pro Vysočinu je Sdružení obcí Vysočiny se sídlem v Jihlavě. Více informací včetně kontaktů naleznete na https://www.obcevysociny.cz/fond-malych-projektu-fmp/


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články