Pirátskou trojkou ve volbách do sněmovny bude Miroslav Vácha

Pirátskou trojkou ve volbách do sněmovny bude Miroslav Vácha

Jihlava, 20. ledna 2021 - Pirátské online hlasování do voleb do poslanecké sněmovny běží v Kraji Vysočina neúprosným tempem. Piráti již zvolili první trojici kandidátů, kteří se budou ucházet o hlasy voličů na Vysočině. Trojkou v pirátské části společné kandidátky se STAN bude zdravotnický záchranář Miroslav Vácha.

Miroslav Vácha doplnil lídra společné kandidátky Pirátů a STAN Milana Daďourka a dvojku kandidátky Jana Pošváře. Otec čtyř dětí pracuje už od roku 2010 na Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina na pozici zdravotnického záchranáře. Nabízí se tak otázka, zda by se po svém případném zvolení do poslanecké sněmovny chtěl zaměřit právě na zdravotnictví?

„Přirozeně v souladu s mými profesními zkušenostmi zdravotnického záchranáře chci jít do voleb s tématy zdravotnictví.

Jakým způsobem zajišťovat péči, když zdravotnictví trpí nedostatkem lékařů a chci bolestná témata zdravotnictví pojmenovávat přímo. Ať už v nemocnicích nebo v přednemocniční urgentní péči. Vidím, jak se mění fungování záchranných služeb. Po mnoho let byl běžně dostupný lékař a dnes jsou věci jinak a neblýská se nám na lepší časy. Statistická data o přílivu lékařů také nejsou nijak optimistická a zároveň je zdravotní systém do velké míry na lékařích závislý. Vnímám, že je potřeba v tomto směru rozšiřovat možnosti působení nelékařů, ale k tomu je potřeba připravit vzdělávací systémy i platové ohodnocení.

Také vidím, že jsme jako Kraj Vysočina opravdu dobří v poskytování hospicových a domácích služeb v oblasti sociálně zdravotní. Propojovat sociální sféru se zdravotní vnímám jako cestu, jak pomoci lidem k dostupnosti péče, státu jak ušetřit a zdravotníkům v nemocnicích uvolnit ruce. Zdravotnictví je hodně zatížené. A to ne jen v době covidu,“ říká Miroslav Vácha.

Na čem bude Miroslav Vácha ve sněmovně pracovat?

„Agenda poslance je velice široká a často musí reagovat pružně na řadu témat. Záleží také, v jakém výboru bych pracoval. Přál bych si pracovat ve zdravotním či sociálním výboru. Ty jsou mi přirozeně nejbližší. A konkrétní témata zdravotnictví těch je celá řada, ale jako zásadní vnímám, jak do budoucna zajišťovat a udržovat kvalitu zdravotní péče. Já konkrétně vidím jako jednu z cest vytváření specializací mezi nelékaři, postupné zvyšování kompetencí na základě nových vzdělávacích systémů. Postupem času a praxe by zdravotníci měli možnost profesně růst i bezpečně poskytovat odbornější terapeutické výkony. To je ale běh na dlouhou trať, takže vytvoření diskuze a příprav nového systému bych považoval za velký úspěch.

Jako neadekvátní vnímám zařazení záchranářů v integrovaném záchranném systému. Záchranáři jsou klíčovou složkou, která je velice zatížena a je to profese, kde nikdy nevíte, co vás čeká. Myslím si, že si záchranáři zaslouží benefity, které jsou pro ostatní složky IZS běžné. Ať už jde o rentu za odsloužené roky nebo možnost rehabilitací.

V sociálním sektoru bych se chtěl věnovat sociálně-zdravotnímu pomezí a jeho propojování s otázkami a řešením exekučních mafií. To, jak je v ČR snadné spadnout do dluhové pasti s nemožností vyjít ven je neskutečné a nehorázné,“ doplňuje trojka pirátské části kandidátky Miroslav Vácha.

Ve volbách do poslanecké sněmovny spojí Piráti své síly s hnutím STAN. Jakou sílu bude podle Vás mít nově utvořená předvolební koalice?

„Já spojení Pirátů se STAN fandím. Budeme ještě ladit dále společné kroky, ale vzájemnou spolupráci vnímám jako správný směr. Starostové a Piráti mají v mnohém blízko a volební systém dává větší výhodu stranám, které jsou silné a mají silný voličský potenciál. Je možné, že část voličů toto spojení neocení, protože mohou být skalními fanoušky jen jedné strany. Já to ale vnímám tak, že je to výhodné spojení. Partnery v politice potřebujete vždycky. Nemůžeme si stavět každý na svém pískovišti, ale musíme spolupracovat. Spojením STAN a Pirátů tak zvyšuje šance, aby obě strany mohly prosadit politiku, které voliči věří a také zvyšuje šance dosazení kvalitních kandidátů do sněmovny. Lidí, kteří prosazují a hájí hlas těch, co je zvolili. Proto jim ten hlas dali. Není to jen volební lístek. Je to skutečný hlas, který za ně může mluvit. A to mi dává smysl,“ dodává Miroslav Vácha.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články