Česká pirátská strana pravidelně financuje veřejně prospěšné projekty ze „svého“ státního příspěvku formou participativního rozpočtování. V letošním ročníku byly mezi projekty přihlášeny i dva z Telče – „Domácí hospicová péče v Telči“ a „Maringotka na Větvi“. Oba projekty získaly potřebnou podporu a dostaly tak finanční příspěvek na svůj provoz.