Piráti posouvají sociální podnikání ve Sněmovně i na Vysočině

Piráti posouvají sociální podnikání ve Sněmovně i na Vysočině

V den, kdy Sněmovnou prošel prvním čtením zákon o integračním sociálním podnikání, podepsala Hana Hajnová, pirátská náměstkyně hejtmana, Memorandum sociálního podnikání v Kraji Vysočina. Čtvrtek 2. května tak významně posunul dosud neřešenou problematiku ukotvení sociálního podnikání v české legislativě. Díky tomu se zlepší podmínky pro zaměstnávání osob, které to mají z mnoha důvodů na trhu práce těžší.

“Lidé se znevýhodněním, mladí dospělí opouštějící dětský domov nebo třeba lidé, kteří přišli o práci pár let před důchodem. Ti všichni hledají na trhu práce zaměstnání mnohem obtížněji. Obzvlášť pokud k tomu, aby práci mohli vykonávat, mají specifické zdravotní či jiné potřeby. Všem těmto skupinám zákon o integračním sociálním podniku pomůže,” říká Hana Hajnová. Zákon za Piráty předložila předložila poslankyně Olga Richterová už v minulém volebním období ve spolupráci se stranami tehdejší koalice. K jeho projednání však za tehdejší vlády vůbec nedošlo. To se podařilo až teď a zákon již brzy přinese jasné podmínky pro fungování integračního sociálního podniku. Vznikne také registr sociálních podniků, který by mimo jiné mohl usnadnit firmám hledání důvěryhodných partnerů a dodavatelů z řad sociálních podniků, pokud chtějí touto cestou posilovat svou společenskou odpovědnost.

„Najít práci, která odpovídá našim představám, možnostem, schopnostem a podmínkám, není vždycky snadné. A to ani pro ty z nás, kteří nemáme specifické potřeby nebo z jiného důvodu na trhu práce náročný start či restart. Je přitom v zájmu nás všech – jak přímo lidí patřících do nejzranitelnějších skupin, tak i nás ostatních i státu jako celku – aby práci měli všichni, kteří o ni stojí a vykonávat ji můžou. A aby pro to měli adekvátní podmínky. Mám proto radost, že díky sociálním podnikům bude šance ji najít a udržet zase o něco vyšší,” vysvětluje místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a poslankyně Olga Richterová, která se tématem dlouhodobě zabývá.

V našem kraji je největší bojovnicí za sociální podnikání právě náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová (Piráti). Ta jako reprezentantka Kraje podepsala ve čtvrtek 2. května Memorandum o spolupráci společně s Ondřejem Závodským z Ministerstva práce a sociálních věcí a Annou Šimonovou ze spolku Sociální podniky z Vysočiny. Díky tomuto memorandu má v budoucnu na Vysočině vzniknout odborný S-Point, který bude poskytovat širokou škálu poradenských a konzultačních služeb. Bude se jednat například o pomoc při založení sociálního podniku, konzultace žádostí o dotace a organizační poradenství. Zajímavým výstupem memoranda je také rýsující se nová spolupráce s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, kdy se připravuje začlenění problematiky sociálního podnikání do výuky na Katedře ekonomických studií.

Jedním z hlavních úkolů, které jsme si stanovili pro nejbližší dobu, je vytvoření příznivých podmínek pro efektivní a účelnou spolupráci mezi všemi třemi smluvními stranami. S tím souvisí např. umožnění realizace praxí a stáží v sociálních podnicích, dále také rozšíření nabídky vzdělávání mezi budoucí i současné sociální podnikatele v Kraji Vysočina,“ říká Hajnová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vesnicí roku 2024 Kraje Vysočina je obec Smrčná

Vesnicí roku 2024 Kraje Vysočina je obec Smrčná

Kraj Vysočina již zná svou letošní krajskou Vesnici roku. Dnes krátce před polednem vyhlásila krajská komise soutěže Vesnice roku vítěze za Kraj Vysočina. Titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2024 ponese obec Smrčná na Jihlavsku, kde trvale žije 470 obyvatel a v předcházejících ročnících obec již získala oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a modrou stuhu za příkladný společenský život.

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Díky pirátskému SWAPu v Pelhřimově se podařilo zachránit 200 kg věcí

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Díky pirátskému SWAPu v Pelhřimově se podařilo zachránit 200 kg věcí

V Pelhřimově se v neděli 19. května konal swap na venkovní scéně Kulturního domu Máj. Akci organizovalo místní sdružení Pirátské strany. Na výměnu bylo celkem přijato neuvěřitelných 285 kg nepotřebných věcí, které lidé donesli. Z toho se podařilo zachránit ještě neuvěřitelnějších 200 kilogramů oblečení, knih, hraček nebo sportovního vybavení. V duchu pirátského hesla, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne, jsme zase o kousek pomohli ulevit našemu životnímu prostředí a zároveň pomohli několika desítkám Pelhřimáků a Pelhřimaček k novému oblečení nebo například vybavení domácnosti.

Moravské Budějovice odměněny veřejností za své webové stránky

Moravské Budějovice odměněny veřejností za své webové stránky

Nedávno proběhlo na konferenci ISSS vyhlášení každoroční soutěže Zlatý erb. Soutěž oceňuje webové portály měst a obcí. Letošní ročník byl zaštítěn Svazem měst a obcí, Asociací krajů a Sdružením místních samospráv. V kategorii veřejnosti byl oceněn web Moravských Budějovic, na kterém se podílel radní Moravských Budějovic a Pirát, Tomáš Veverka.