Novinky z finančního výboru Zastupitelstva města Havlíčkův Brod

Novinky z finančního výboru Zastupitelstva města Havlíčkův Brod

Havlíčův Brod, 10. února 2021 - Na konci ledna tohoto roku proběhlo jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havlíčkův Brod. Na programu byly mimo jiné informace o plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 12. 2020, a to včetně nástinu předběžného výsledku hospodaření za rok 2020. Jednání finančního výboru se zúčastnil i havlíčkobrodský Pirát a krajský zastupitel Jiří Wiche.

Asi nejdůležitějšími body finančního výboru Zastupitelstva města Havlíčkův Brod byly jednak informace o plnění a čerpání rozpočtu města za loňský rok, ale také zprávy ukazující předběžný výsledek hospodaření. „V loňském červnovém článku jsem avizoval, že v souvislosti s koronavirovou pandemií se pravděpodobně sníží příjmy ze sdílených daní, a to o více než 25 %. Z původně plánovaného vyrovnaného rozpočtu města se tak po úpravách stal rozpočet deficitní, s možností maximálního deficitu až 20 milionů Kč,“ vzpomíná Jiří Wiche.

Konečná čísla však ukazují pozitivní hospodaření, a to s přebytkem více než 3 miliony korun. Proč je předběžný výsledek hospodaření odlišný od prognózy? Paradoxně za něj může opět koronavirus. „Již nyní je například jasné, že díky vládním kompenzačním opatřením a úsporám u příspěvkových organizací města bude i hospodaření těchto organizací vyrovnané, nebo přebytkové. K úsporám došlo také u správy úřadu, v bytovém a odpadovém hospodářství. Pozitivně rozpočet města ovlivnily také přijaté transfery, tedy cca 29 milionů od státu jako kompenzace za výpadek příjmů z důvodu pandemie COVID-19. Dalším příjmem je zhruba 20 milionů korun z dotací na lesní hospodaření a na boj s kůrovcovou kalamitou. Ve výdajích došlo ve srovnání s rokem 2019 k největšímu poklesu u nákupu materiálu a služeb (o 10,8 milionů Kč) nebo u oprav a údržby (o 4,1 milionu Kč). U kapitálových výdajů poté o 29 milionů Kč méně v kapitole pořízení staveb, o 13,6 milionů méně na stroje a přístroje či o 12,6 milionů méně na kapitolu „ostatní“, doplňuje Wiche.

To, že rozpočet skončil v přebytku, však neznamená, že v minulém rozpočtu nedošlo k předpokládaným ztrátám. Šlo o již zmiňované sdílené daně, správní poplatky, nebo zvýšené výdaje na sociální služby. „K největšímu výpadku došlo u daňových příjmů o 10 % (44,6 milionů Kč) proti původně schválenému rozpočtu. Zde se jednalo především o snížení sdílených daní (40,3 milionů Kč), správních poplatků (2,2 milionů Kč) i výběru daně z nemovitostí (1,2 milionů Kč),“ vypočítává výpadky Jiří Wiche.

Jak vypadá prognóza na rok 2021? I pro rok 2021 je navrhován vyrovnaný rozpočet bez přijatých úvěrů. Rada města bude nyní zpracovávat schválený rozpočet na rok 2021 do konkrétních položek. Takto připravený dokument bude schvalovat zastupitelstvo města v dubnu 2021.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články