Nové technologie Průmyslu 4.0 spojují regiony na česko-rakouské hranici

04. 05. 2022
Nové technologie Průmyslu 4.0 spojují regiony na česko-rakouské hranici

Jihlava, 4. května 2022 - Ve středu 27. 4. 2022 se zúčastnila Hana Hajnová, pirátská náměstkyně pro regionální rozvoj, setkání v centru INTEMAC v Kuřimi. V rámci Dohody o spolupráci mezi českými kraji (Jihomoravský, Jihočeský a Kraj Vysočina) a Spolkovou zemí Dolní Rakousko zde proběhlo pracovní setkání, jehož cílem bylo představit aktuální novinky v oblasti podpory vědy a výzkumu v jednotlivých regionech, stejně jako sdílení ukázek aplikační sféry při zavádění digitalizace a automatizace do výroby.

Součástí programu byla prezentace rozšíření kapacit a vybavení centra INTEMAC, které se zaměřuje na služby pro malé a střední podniky podporující implementaci digitalizace do podnikových procesů. V rámci prohlídky byly představeny zajímavé projekty, které využívají zázemí experimentálních laboratoří pro testování výroby, logistiku nebo inovačních řešení energetických úspor. „Nejvíce mě zaujal vývoj technologie fungování robotických zařízení, která by měla zvládnout fungovat bez nutnosti lidského zásahu, ať už co se týká programování, nastavování nebo zakládání materiálu,“ uvedla Hajnová.

Na těchto technologiích umělé inteligence spolupracují i firmy z Vysočiny. Např. firma Compas automatizace, spol. s r.o. ze Žďáru nad Sázavou je aktuálně zapojena do konsorcia partnerů projektu PredMAIn, financovaného z programu přeshraniční spolupráce Interreg Rakousko – Česká republika. Hlavní aktivita projektu, kterou je uplatnění umělé inteligence v prediktivní údržbě, je realizována právě v centru Intemac.

„Zkušenosti z posledních dvou let, ať již z covidové krize nebo současné geopolitické situace dokazují, jak důležitým prvkem pro udržení konkurenceschopnosti v turbulentním prostředí může být digitalizace. I v Kraji Vysočina máme řadu úspěšných firem, které jsou díky nově vyvíjeným technologiím a aplikacím vzorem pro ostatní firmy v oboru a udávají tak směr jejich budoucímu rozvoji. Tyto firmy budou prezentovat své projekty v rámci připravované přeshraniční akce s názvem Implementace Průmysl 4.0 na Vysočině, která proběhne 1. 6. 2022 v Jihlavě,“ doplnila Hana Hajnová.

„Kraj Vysočina zavádění změn souvisejících s digitalizací vnitropodnikových procesů, automatizací a robotizací nejen propaguje, ale také finančně podporuje prostřednictvím programu Inovační vouchery 2022,“ dodává dále Hana Hajnová.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články