Milan Daďourek – Kraj více bere malé obce jako partnery

Milan Daďourek – Kraj více bere malé obce jako partnery

Jihlava, 15. března 2021 - V minulém týdnu byl krajskou radou Kraje Vysočina představen nový dotační program Venkovské služby, jehož podpora bude cílena na zachování dostupnosti veřejných služeb na venkově. Obce do pětiset obyvatel mohou díky této podpoře spolufinancovat provoz kamenných nebo pojízdných prodejen, veřejných knihoven, ordinací, poboček České pošty nebo rozhleden. V programu Venkovské služby bude připraveno 7 milionů korun.

U příležitosti představení nového nesoutěžního dotačního programu Venkovské služby jsme se zeptali lídra společné kandidátky Pirátů a Starostů v nadcházejících volbách do poslanecké sněmovny Milana Daďourka na to, co si o nově vypisovaném programu myslí, jaké jsou přednosti této dotace a zda by neměla být finanční podpora obcím ještě výraznější.

Co si myslíš o nově vypisovaném programu Venkovské služby?

Líbí se mi na něm hlavně dvě věci. Kraj více bere malé obce jako partnery. Rozšiřuje možnou podporu z dřívějších obchodů i na další služby. Nechává na jednotlivých zastupitelstvech, aby zvážila kam je nejlépe podporu nasměrovat.

Věřím, že tento směr bude pokračovat a že kraj bude spolu s obcemi hledat lepší cílení i dalších programů.

A osobně mě potěšila možná podpora pojízdných prodejen. Myslím si, že bude potřeba v budoucnu hodně přemýšlet o tom, jestli každá služba musí být v obci dostupná na „pevno“ – jestli by ke zlepšení života na vsích nepomohly „létající“ prodejny a služby, ať už objevující se zahradnické a chovatelské pomůcky, servisní služby, ale i třeba učitel hudby nebo kadeřník.

Nemělo to být dříve?

Bylo by snadné radit zpovzdálí. Vedení kraje muselo vycházet z rozpočtu, který připravila ještě minulá rada. Muselo zvažovat různé scénáře poklesu příjmů kraje a zabezpečit nezbytné služby a investice. Informace od vlády ohledně krajských rozpočtů se poměrně proměňovaly, stejně jako faktický vývoj krize.

Starostové obcí i provozovatelé prodejen by určitě rádi slyšeli příznivé zprávy dříve. Ale v tak nejasné situaci, myslím, bylo odpovědné raději komunikovat horší variantu, než vzbuzovat liché naděje. Rychlost, díky níž je program připravený ke schválení už březnovým zastupitelstvem, ukazuje, že rada chce co nejdříve poskytnout vsím jistotu ohledně podpory služeb.

Co si myslíš o výši alokace?

Jsem rád, že se na tento program našly prostředky i v takto těžké době. Nechci hodnotit, jestli právě 7 milionů je správně. Minulá alokace byla 4 miliony a čeká nás pokles krajských příjmů vzhledem ke koronakrizi. Že přesto dochází k udržení programu a dokonce k navýšení svědčí o pozornosti, kterou vedení kraje věnuje malým obcím. Za to jsem rád.

Dotační program Venkovské služby musí ještě posvětit krajské zastupitelstvo, jehož jednání je naplánováno na 23. března. O možnostech příjmu žádostí Vás budeme informovat.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články