Menstruační tabu pomáhá bořit i Mezinárodní den menstruace

Menstruační tabu pomáhá bořit i Mezinárodní den menstruace

Pelhřimov, 28. května 2021 - Tento den připadá na 28. května. A proč? Jednoduše proto, že 28 dní je průměrná délka menstruačního cyklu a 5 dní zase průměrná délka menstruace. Během tohoto dne se do oslav pravidelně zapojuje mnoho slavných osobností a více než 530 různých neziskových i vládních organizací, které se snaží zvýšit povědomí o menstruační problematice v daných zemích a navrhují potřebná řešení. Mottem toho dne je:

„Vytvořme svět, v němž každá žena a dívka může svou menstruaci prožívat hygienickým způsobem – doma, ale také kdekoli jinde.“

V rámci oslav MHD (Menstrual Hygiene Day) probíhají po celém světě filmové projekce, workshopy, výstavy i demonstrace za ženská práva. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o menstruaci jako takové, hygieně během periody, boření mýtů i předsudků a najít řešení pro ženy, kterých se týká menstruační chudoba. Tou jsou nejvíce postiženy ženy v afrických zemích, jižní Asii a Indii. Vlivem používání nehygienických pomůcek (často jsou používány staré kusy oblečení, ponožky či jiné hadry) trpí velká spousta žen infekčními onemocněními. Tyto infekce se během těhotenství v mnoha případech přenášejí také na plod a mohou způsobit různá onemocnění či poškození.

Historické okénko

Žena si mezi menarche (tedy vůbec první menstruací) a menopauzou projde v přepočtu až 459 menstruačními cykly (oproti pravěku, kdy jich vzhledem k četnějším těhotenstvím, dlouhému kojení či omezeným zdrojům potravy mohlo být kolem 50), což znamená průměrně 2 259 dní s krvácením (tedy celých 6 let). A to už je pěkně dlouhá doba, že? I proto se ženy od nepaměti snažily vylepšovat pomůcky, které během menstruace používaly.

Vývoj a používání menstruačních pomůcek byly přímo závislé na sociální vrstvě, ze které žena pocházela, a také na konkrétním přístupu společnosti, ve které žila. Mayové, židé a křesťané považovali menses za projev nemoci či trestu. Pokud žena pravidelně krvácí a nezemře, je to prostě trochu podezřelé, že!? I v Indii a Nepálu byla (a mnohdy ještě stále je!) menstruující žena považována za nečistou a “své dny” musí trávit izolována v menstruační chýši, byť oficiálně platí zákaz takovýchto praktik již 10 let. V jiných kulturách jsou naopak menstruujícím ženám přisuzovány až magické schopnosti, první menstruace ženy je oslavována.

Jako první menstruační pomůcky byly používány doma či v přírodě dostupné materiály - například tráva, mech, kožešiny, mořské houby a kusy látky k zachytávání krve. Později se vložky pletly či háčkovaly. Jako vynálezkyně tamponů jsou označovány Egypťanky, které si vkládaly do pochvy smotky papyru. Mnohde ženy ze sociálně slabých vrstev provozovaly takzvanou volnou menstruaci, kdy při práci na poli bylo vyloženě vhodné krvácet do obdělávané půdy, nebo bylo zcela běžné krvácet volně do mnoha vrstev oblečení.

Velký krok kupředu nastal s rozvojem textilního průmyslu v 17. století. Tehdy se objevují předchůdkyně dnešních látkových vložek, dokonce důmyslně zabudované do širokých sukní. Existovaly i speciální menstruační košile, jejichž dlouhé cípy se zavazovaly mezi nohama.

Vznik jednotlivých menstruačních pomůcek:

Vložky

Jejich vzniku a rozmachu muselo nutně předcházet nošení spodního prádla - kalhot(ek). Až když máte spodní prádlo, můžete do něj vložit vložku. Tento trend se mezi bohatšími vrstvami začal šířit kolem roku 1805. Církev však měla na vložky zpočátku vyhraněný názor, protože neustálý tlak vrstvy tkaniny na klitoris byl podle nich nástrojem ďábla. Jednorázové vložky vyvinuly francouzské zdravotní sestry na začátku 20. století. Na lepící vrstvu k přichycení k prádlu si pak ženy musely ještě pěkných pár let počkat. Zatím bylo pohybu vložky při chůzi a práci bráněno šňůrkami či pásky.

Tampony

Jsou staré jako civilizace sama. Problém s nimi měla opět církev - nebylo přece vhodné, aby se ženy při jejich výměně dotýkaly samy sebe. Panovala také obava, že by mohly tampony používat k masturbaci či jako antikoncepci. Obecně tampony získaly všeobecného uznání jako pomůcky pro dámskou hygienu až v roce 1933, kdy byl vynalezen aplikátor.

Menstruační kalíšky

Jsou dostupné již mnoho dekád. Byly vynalezeny ve stejné době jako tampony, ale na několik let se na ně zapomnělo. Jedny z prvních kalíšků se vyráběly již od roku 1860. V této době však nebyly přijaté veřejností a firmy měly problém se získáváním materiálu. První použitelný design kalíšku byl patentován v roce 1937 paní Leonou Chalmers. Tento zvonovitý prototyp byl s malými odchylkami použit ve více než 12 značkách menstruačních kalíšků, které jsou dnes k dispozici. Menstruační kalíšek je nejekonomičtější a nejekologičtější variantou menstruační pomůcky. Dle britské studie projevilo 91% respondentek zájem používat kalíšek i nadále a doporučily by je svým známým.

Menstruační houba

V současné době vzrůstá obliba tampónů z ručně sbíraných mořských hub, které jsou ekologické a zároveň velmi citlivé k ženskému tělu. Nejedná se o žádnou převratnou novinku. Ženy z kmenů sídlících u pobřeží si s jejich pomocí zpříjemňují své dny už tisíce let. Díky přirozeným dezinfekčním a antibakteriálním vlastnostem jsou menstruační houby vhodné i pro uživatelky trpící vaginálními infekcemi. Jako menstruační pomůcku je lze používat opakovaně - při správné péči po dobu šesti měsíců až jednoho roku. Pro jejich čištění a dezinfekci slouží solná koupel. Houby jsou sklízeny potápěči z oceánu, přičemž kořeny jsou ponechávány, aby umožnily regeneraci organismu. Nejsou schváleny FDA, a proto nemohou být uváděny na trh jako menstruační pomůcka, ale jsou prodávány za tímto účelem. Po použití se dají kompostovat, svým odpadem tedy nezatěžují životní prostředí.

Menstruační kalhotky

Nejmladší ze všech menstruačních pomůcek je spodní prádlo se speciální vestavěnou vrstvou pro menstruační krvácení. Je pratelné a opakovaně použitelné. Ženy, které jej vyzkoušely, popisují hned několik kladů. Kalhotky si nejvíce chválí pro jejich pohodlí, příjemný vzhled či dobrou absorpční kapacitu. Ta je srovnatelná až se dvěma tampony.

Nejdůležitější vliv na výběr menstruačních potřeb představují socio-ekonomické faktory. V poslední době se čím dál více zohledňuje i vliv ekologický. Bohužel je stále celosvětově mnoho žen odkázáno na nekvalitní pomůcky, či si dokonce nemohou dovolit žádné. Mnoha dívkám jejich absence znemožňuje pravidelnou školní docházku, ženám zase přítomnost v zaměstnání. Takzvaná menstruační chudoba se přitom netýká pouze rozvojových zemí, jak by mnozí mohli předpokládat, ale týká se mnoha žen po celém světě, včetně EU. I díky iniciativám jako je Mezinárodní den menstruace se daří na mnoha místech nejen šířit osvětu, ale také řešit konkrétní problém s dostupností kvalitních pomůcek - například jejich převedením do nižší sazby DPH, či dostupností na veřejných toaletách ve firmách, školách nebo restauracích.

Zdroje:

READ, Sara, 2006. Thy Righteousness is but a menstrual clout: sanitary practices and prejudice in early modern England. Early Modern Women

DELANEY, Janice, Mary Jane LUPTON a Emily TOTH, 1988. The curse: a cultural history of menstruation

Web https://menstrualhygieneday.org/


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články