Lednové jednání třebíčského zastupitelstva o prodeji polikliniky a rozpočtu města

Lednové jednání třebíčského zastupitelstva o prodeji polikliniky a rozpočtu města

Třebíč, 4. února 2021 - Ve čtvrtek 28. ledna proběhlo první zasedání zastupitelstva města Třebíč v letošním roce. Jednání se zúčastnil také třebíčský Pirát a předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Třebíče Roman Pašek. Na jednání zastupitelstva se objevilo několik bodů, které si vyžádaly obšírnější diskusi.

Jedním z těchto bodů byl prodej Stomatologické polikliniky na ulici Vltavínská v Třebíči. „Předložil jsem doplnění usnesení při projednávání bodu prodeje stomatologické polikliniky, protože mi byly předány podněty ohledně nejasností při stanovení prodejní ceny. Mé usnesení mělo pověřit kontrolní výbor ke kontrole, zda polikliniku prodáváme s péčí řádného hospodáře a dalších právních předpisů,“ říká Roman Pašek.

Usnesením třebíčského zastupitelstva byla stomatologická část polikliniky prodána společnosti Lékařský dům s.r.o. „Námi předkládané usnesení o hlas neprošlo a koaliční většina prodej odhlasovala. I přes to budu rád, když si podmínky prodeje polikliniky s vedením města ještě ujasníme,“ doplňuje zastupitel Pašek.

Dalším důležitým bodem jednání třebíčského zastupitelstva bylo schvalování rozpočtu města na rok 2021. Rozpočet v rámci investičních akcí počítá mimo jiné s revitalizací Karlova náměstí, s první etapou rekonstrukce knihovny na ulici Hasskova, s vybudováním záchytného parkoviště a cvičné plochy v ulici Hrotovická, s výkupy pozemků nebo se zřízením informační tabule Kina Pasáž.

„Společně se sdružením nezávislých kandidátů Třebíč Občanům jsme návrh rozpočtu nepodpořili, protože podle nás nešetří prioritní prostředky v době koronakrize. Například byla zrušena plánovaná kanalizace u Bažantnice za 2,8 milionu korun, ale v rozpočtu zůstala instalace informační tabule na budovu kina za 2 miliony korun,“ dodává Roman Pašek. Zastupitelé však navržený rozpočet většinou hlasů schválili.

Další řádné jednání třebíčského zastupitelstva je naplánováno na 22. dubna. I z tohoto jednání Vám přineseme pirátské postřehy, komentáře a návrhy.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články